Antallet af langtidsledige falder for 16. måned i træk

Det er en glædelig nyhed.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Sidste uge bød på højeste antal jobopslag under coronakrisen - ledigheden peger igen ned men faldet bremset op

Friske tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der i august var registreret 14.218 langtidsledige personer i Danmark. Det er på nær i forrige måned det laveste antal langtidsledige nogensinde målt. Statistikken går tilbage til 2007. Langtidsledige er defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder.

Antallet af langtidsledige steg med 500 personer i august, men når vi tager højde for sæsoneffekter er der omvendt tale om et fald på 460 personer. Dermed er det 16. måned i træk med fald i antallet af langtidsledige personer, når vi tager højde for sæson. I den periode er lang­tids­le­dig­he­den dykket med 29.000 personer, efter den var oppe over 42.000 i foråret sidste år.

Det er en glædelig nyhed, at lang­tids­le­dig­he­den bliver ved med at dale. Det betyder, at mange af dem, som er længst væk fra ar­bejds­mar­ke­det, kommer ind på ar­bejds­mar­ke­det. Det er først og fremmest godt for den enkelte, som i en længere periode har været væk fra ar­bejds­mar­ke­det. Og herudover er det yderst positivt for dansk økonomi, da det bidrager til at imødekomme noget af det pres, der har bygget sig op på ar­bejds­mar­ke­det med den seneste tids meldinger om mangel på arbejdskraft.

Faldet i lang­tids­le­dig­he­den sker i forlængelse af, at beskæftigelsen i Danmark er tordnet i vejret og i dag ligger godt 150.000 højere end før cor­o­na­pan­de­mi­en begyndte. Over samme periode er ledigheden faldet til et nyt lavpunkt. I de seneste måneder er den gunstige udviklingen på ar­bejds­mar­ke­det dog bremset op, og meget tyder på, at tempoet langsomt er på vej ud af det danske arbejdsmarked. Der er ingen tvivl om, at vi går et svært efterår og vinter i møde, men positivt er det, at vi rammer vinterens udfordringer fra et stærkt udgangspunkt.

Udfordringerne tårner sig op for dansk økonomi. Inflationen er den højeste i 39 år, for­bru­ger­til­li­den er rekordlav, renterne tordner i vejret og modvind fra udlandet banker meget snart for alvor på døren til dansk økonomi. Det kan og vil også ramme ar­bejds­mar­ke­det. Vi forventer, at den seneste tids pæne fremgang i beskæftigelsen er fortid og ikke vil komme til at gentage sig i den nærmeste fremtid. Hertil vil de kraftige fald i lang­tids­le­dig­he­den også bremse op og risikerer at stige for en periode.

Relaterede artikler