Antallet af konkurser falder til 200 i april og betød 1.393 tabte job

Tallene viser at der ikke er en konkursbølge på vej.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at konkurserne faldt til 200 i april fra 245 i marts blandt aktive virksomheder i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er bortset fra sidste måned det højeste antal på en måned siden oktober 2021. I de fire første måneder i år har der i gennemsnit været 196 konkurser om måneden, hvilket er mindre end i årene inden coronakrisen begyndte. Konkurserne medførte 1.393 tabte fuldtidsjob. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Forklaringen bag det meget lave niveau for konkurser under coronakrisen skal findes i den hurtige og massive udrulning af hjælpepakker, coronakrisens korte karakter og endelig, at dansk økonomi ramte coronakrisen i en stærk position. 

Dagens konkurstal, viser at der ikke er en konkursbølge på vej, som følge at den første og langt største til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån fandt sted den 1. april. Det indebar, at ca. 45.000 danske virksomheder skulle betale ca. 22 mia. kr. tilbage til Skat­testy­rel­sen. Foreløbigt er der en rest af virksomhederne, der skylder 1,7 mia. kr., som endnu ikke har tilbagebetalt eller oprettet en be­ta­lings­ord­ning hos Skat­testy­rel­sen. Derfor kan vi i maj også komme til at se konkurser, der ligger lidt over det lavere niveau, som vi har set i starten af året af den her årsag. 

Virksomhederne er aktuelt udfordret af stigende pro­duk­tions­om­kost­nin­ger som følge af mangel på materialer og arbejdskraft samt stigende pro­du­cent­pri­ser. Det kan presse de mest nødlidende virksomheder til at kaste håndklædet i ringen. Men som helhed ser vi, at de danske virksomheder står stærk, hvor bl.a. salg i alle brancher langt har oversteget niveauet fra før pandemien. Derfor vurderer vi, at antallet af konkurser vil falde lidt igen, når virkningerne af coronalånene er faldet til ro i de kommende måneder.

Desuden er det ikke udelukkende negativt, at virksomhederne ikke længere er understøttet af coronalån, men vender tilbage til almindelige markedsvilkår. Det er nødvendigt for dynamikken i en økonomi, at der er plads til konkurser, og konkurserne ikke holdes kunstigt nede over en lang periode.

I dagens tal fremgår det desuden, at antallet af kon­kurs­be­gæ­rin­ger ikke er steget den seneste måneder, fra 1.001 i marts og 568 i april. Den udvikling understøtter vores forventning om, at konkurserne også vil ligge omkring det nuværende må­neds­gen­nem­snit­tet i næste måned. Det skyldes, at det typisk er ca. 90 pct. af begæringerne, der ender i en konkurs, og at begæringerne forekommer ca. én måned før kon­kur­ser­klæ­rin­ger­ne.

Relaterede artikler