Antallet af koncertgæster i 2021 var 68% lavere end før coronakrisen

Pandemien hærgede stadig herhjemme, og det medvirkede til faldet.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Antallet af koncertgæster faldt med 69% i 2020

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede antal koncertgæster i 2021 lød på 2.798.000. Det er beskedne 40.000 flere end i 2020 svarende til en stigning på 1,5%, men til gengæld hele 68% lavere end i 2019. Også antallet af koncerter var lavere i 2021. Sidste år blev der afholdt 20.200 koncerter mod 22.300 i 2020 og 38.900 i 2019.

Antallet af koncertgæster var katastrofalt lavt i 2021, og kommer i forlængelse af et næsten lige så skidt 2020. Pandemien hærgede dog stadig herhjemme, og det medvirkede til, at der fortsat var mange aflyste koncerter. Det sætter et meget præcist billede på, hvordan krisen ramte – især hos de ser­vi­ce­o­ri­en­te­re­de brancher, som kon­certar­ran­gø­rer hører til.

Pandemiens aftryk på koncerterne ses også på en anden måde i tallene. Andelen af publikum til små koncerter med under 500 personer steg både i 2021 og 2020 set i forhold til 2019. Således deltog 44% af gæsterne i 2019 til en koncert med under 500 tilskuere pr. koncert. I 2020 var den andel steget til 68%, og udgjorde 51% i 2021. Antallet af koncerter med flere end 500 tilskuere er da også faldet i 2020 og 2021, hvor der blev afholdt henholdsvis 600 og 1.800. I 2019 blev der afholdt 4.500 koncerter med flere end 500 tilskuere.

Tallene dækker kun til og med 2021, men med pandemiens tilbagetog siden da, er der på alle måder lagt i kakkelovnen til, at 2022 bliver et langt bedre år end både 2021 og 2020. I år har mange danskere prioriteret at gøre de ting, som der pga. smittefrygt og restriktioner ikke var muligt før. Vi rejser mere, går mere på restaurant og tager til flere arrangementer, som fx koncerter, end vi gjorde under coronakrisen. Derudover er mange koncerter udskudt til i år, og det vil også påvirke både antallet af koncerter og gæster i opadgående retning.

Vi står dog også i en tid, hvor for­bru­ger­pri­ser­ne stiger med voldsom hast, mens danskernes økonomiske humør er langt under frysepunktet. Det kan betyde mere til­ba­ge­hol­den­de forbrugere, og det kan så på sigt ramme kon­certar­ran­gø­rer­ne, hvis danskerne vælger at skrue ned på eller helt fravælger at gå til koncert. Uanset hvad så er vores forventning dog, at 2022 under alle omstændigheder klart kommer til at overgå både 2020 og 2021, når vi ser på antallet af koncerter og gæster.

Relaterede artikler