Antallet af AKU-ledige falder til laveste niveau siden 2008

Det er flotte tider på det danske arbejdsmarked.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Antallet af langtidsledige skumper

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige ifølge Ar­bejds­kraftun­der­sø­gel­sen, de såkaldte AKU-ledige, falder til 131.000 i 1. kvartal fra 135.000 i 4. kvartal sidste år. Det er det laveste niveau siden 4. kvartal 2008, hvor der var 126.000 AKU-ledige. For et år siden var der 180.000 AKU-ledige.

Le­dig­heds­pro­cen­ten ifølge Ar­bejds­kraftun­der­sø­gel­sen lyder på 4,4% i 1. kvartal og er dermed faldet fra 4,5% i forrige kvartal og 6,1% for et år siden. Det er den laveste le­dig­heds­pro­cent siden 4. kvartal 2008, hvor den lød på 4,4%.

Der er fuld fart på ar­bejds­mar­ke­det. Det viser dagens fald i AKU-ledigheden. Antallet af danskere, der aktivt søger et arbejde eller gerne vil arbejde mere er faldet til laveste niveau siden slutningen af fjerde kvartal 2008. Det er flotte tider på det danske arbejdsmarked. Ledigheden kan endda komme længere ned. Der er fortsat mange virksomheder, som melder om mangel på arbejdskraft, og joboplagene viser fin styrke.

Baggrunden for den faldende ledighed er en dansk økonomi, der udviste storform sidste år med den højeste vækst i 27 år, og samtidig er beskæftigelsen senest steget til nye rekordhøjder.

Bagsiden af den lave ledighed er, at nær rekordmange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. I både industrien såvel som i byggeriet melder 43% af virksomhederne om mangel på arbejdskraft, mens det er 40% i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Behovet for arbejdskraft understøttes af tal fra Jobindsats i april, hvor der blev slået det højeste antal ledige stillinger op nogensinde registreret i en april måned.

AKU-ledigheden er et bredere mål for antallet af ledige hænder end den almindelige opgørelse af ledigheden. AKU står for Ar­bejds­kraftun­der­sø­gel­sen, der er en in­ter­view­ba­se­ret måling af ledigheden. AKU-ledige er helt uden arbejde, står til rådighed for ar­bejds­mar­ke­det og har været aktivt jobsøgende.

Relaterede artikler