33.708 nye jobopslag i juni

Det er godt 5.000 færre opslag end i maj.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Nye tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 33.708 nye stillinger op i juni. Det er godt 5.000 færre opslag end i maj. Også hvis vi sammenligner i med juni sidste år, er der tale om et fald. Statistikken går tilbage til 2004.

Normalt falder antallet af nye stillinger i juni set i forhold til maj, men selv hvis vi tager højde for sæson, er der tale om et fald. Faktisk er det fjerde måned i træk, at antallet af nye stillinger falder, når vi tager højde for sæ­sonud­s­vin­ge­ne. Trods faldet befinder antallet af nye stillinger sig dog stadig på et højt niveau.

Der er stadig efterspørgsel efter arbejdskraft, og der er derfor stadig gang i ar­bejds­mar­ke­det. Antallet af nye stil­lings­op­slag er dog ikke, hvad det har været, og det vidner om en ny tid for dansk økonomi med lavere fart end for blot nogle måneder siden.

De seneste tal fra beskæftigelsen i april bød på rekord, og betyder, at der nu er 2.948.000 lønmodtagere i arbejde herhjemme. Ledigheden ligger også på et lavt niveau, men tikkede en anelse op i de seneste tal fra maj til 2,5%. Det skyldes dog hovedsageligt, at flere ukrainere er tilmeldt ar­bejds­mar­ke­det og at visse ender direkte i le­dig­heds­sta­ti­stik­ken til at begynde med.

Dansk økonomi står dog overfor en anden virkelighed nu. Prisstigninger bider på forbrugernes pengepunge samt virk­som­he­der­nes budgetter, og samtidig er usikkerheden forøget ovenpå Ruslands invasion af Ukraine. Det kan også ramme ar­bejds­mar­ke­det, hvor vi ser efterspørgslen efter arbejdskraft dæmpe sig. Vi forventer, at tempoet vil gå ud af økonomien og stigningen i antallet af nye jobopslag vil bremse op og forlade de høje niveauer. Også faldet i ledigheden forventer vi vil standse op, og risikoen for at den vil stige for en periode er til stede. Trods udsigten til væsentligt sværere tider, er vi dog nogenlunde fortrøst­nings­ful­de. Vi er kommet fornuftigt ud af startblokken i den første del af 2022, og det giver et godt udgangspunkt til den kommende tids modvind. De danske forbrugere står stærkt med den højeste beskæftigelse nogensinde og massive opsparinger.

Relaterede artikler