11.864 personbiler trillede over kantstenen hos bilforhandlerne i april

Af de registrerede personbiler i april udgør el- og hybridbiler ca. 30%.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
11.864 personbiler trillede over kantstenen hos bilforhandlerne i april

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev registreret 11.864 personbiler i april, når vi tager højde for normalt sæsonudsving. Det er 1.415 flere end i marts. En ny bil tæller først med i statistikken, når den bliver indregistreret, og ikke når selve købsaftalen bliver underskrevet hos forhandleren.

Selvom der er registreret lidt flere biler i april, så ændrer det ikke så meget ved, at antallet af nye personbiler er faldet med næsten 24%% i årets første fire måneder sammenlignet med samme tid sidste år.

Le­ve­ran­ce­pro­ble­mer­ne udfordrer landets bilforhandlere, og det ses ganske tydeligt i bilsalget. I første omgang skyldtes problemerne coronakrisen og de ket­chu­p­ef­fek­ter den kastede af sig i forbindelse med genåbningen. Sidenhen har det også betydning, at visse bildele bliver produceret i Ukraine, hvor krigen besværliggør produktionen. Det vil derfor også præge bilsalget i den kommende tid.

Af de registrerede personbiler i april udgør el- og hybridbiler ca. 30%. Siden sommeren sidste år har andelen af de opladelige biltyper stået for i omegnen af 30-50% af bilsalget. Vi forventer, at de opladelige biltyper vil fortsætte med at øge deres andel af det samlede bilsalg, hvor elbilen vil vinde frem på bekostning af hybridbilen.

I vores optik er den væsentligste årsag til det haltende bilsalg le­ve­ran­ce­pro­ble­mer­ne og ikke den generelle købelyst hos danskerne. Den udfordring kan dog rykke tættere på og blive den næste i rækken, for det er blevet markant dyrere at være dansker. For­bru­ger­pri­ser­ne stiger i øjeblikket med en hastighed, som vi skal tilbage til 1984 for at finde højere, og en stor del er drevet af højere energipriser – bl. a. på brændstof til biler.

Relaterede artikler