11.715 solgte personbiler i august

2022 har været en lang lidelseshistorie for bilsalget.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev indregistreret 11.715 nye personbiler i august, når der tages højde for sæson. Det er en anelse færre solgte biler end i juli, men sammenligner vi med august sidste år, så er salget hele 22% lavere i år. En ny bil tæller som solgt i statistikken, når den bliver indregistreret, og ikke ved selve indgåelsen af købsaftalen.

Ser vi salget af nye personbiler i årets første otte måneder, så ligger det lavt. I år er der indtil videre solgt næsten 97.000 nye personbiler, hvilket er 24% færre end samme periode sidste år, som tilmed bød på cor­o­na­ned­luk­ning i starten af året.

2022 har været en lang li­del­ses­hi­sto­rie for bilsalget, og salget i august kan på ingen måde løfte stemningen. Pro­duk­tions­ud­for­drin­ger og le­ve­ran­ce­pro­ble­mer holder bilsalget tilbage, som bedst kan sammenlignes med nedlukningerne under coronakrisen. Udfordrede for­sy­nings­kæ­der er blot blevet forværret efter Ruslands invasion af Ukraine. Det skaber mangel på vigtige reservedele til produktionen, og det rammer også bilsalget i Danmark.

Der er dog andet end malurt i bægeret. Flere danskere vælger nemlig i langt højere grad at gå mod elbiler. I de første otte måneder af 2022 stod elbilerne for 17% af bilsalget. I samme periode i 2021 var det 9% og i 2020 var det 4%, som elbilerne stod for. De opladelige biltyper har altså fået et ganske solidt greb om mange af de bilsøgende danskere. Det falder godt i tråd med, at vi i juni spurgte danskerne om, hvad de ville købe, hvis de skulle købe bil i dag. Her ville næsten hver fjerde dansker gå efter en elbil. Hertil ville næsten en ud af fem gå efter en hybridbil. Vi forventer derfor, at fremgangen i de opladelige biltyper vil fortsætte fremover.

Relaterede artikler