1. april skal 46.200 virksomheder tilbagebetale coronalån for 22,2 mia. kr. - ny opgørelse

Vi forventer at se et løft i antallet af konkurser.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Danmarks Statistik har netop offentliggjort en analyse, hvor de har samlet tallene for hvor mange virksomheder, der fået kompensation via de såkaldte rentefrie coronalån, hvor virksomhederne i forskellige omgange kunne få refunderet deres A-skat og moms­ind­be­ta­lin­ger.

Opgørelsen viser at lidt over 46.200 virksomheder, svarende til 15 pct. af samtlige aktive virksomheder, skal tilbagebetale næsten 22,2 mia. kr. i rentefri moms- og A-skattelån pr. 1. april 2022 til SKAT.

Restauranter topper med lidt over 1,3 mia. kr. i lånebeløb eller 6 pct. af det samlede beløb. Det er næsten 3.900 restauranter eller en tredjedel af samtlige virksomheder i branchen, som har optaget lån.

Blandt de øvrige brancher, der har modtaget de største lånebeløb, er det indenfor dele af engros- og detailhandlen, at coronalån er blevet optaget af de største andele af virksomheder i branchen, omkring 25%. Det er over lands­gen­nem­snit­tet på 15% af samtlige virksomheder, der har optaget coronalån.

Når vi ser ind i perioden efter 1. april, hvor den første og store til­ba­ge­be­ta­ling til skat­te­for­valt­nin­gen finder sted for coronalån på 22,2 mia. kr., så forventer vi at se et løft i antallet af konkurser, men ikke at se en stor konkursbølge, da virksomhederne som helhed står stærkt efter vinterens coronabølge. Det er ikke udelukkende negativt, da det er nødvendigt for dynamikken, at der er plads til konkurser, og konkurserne ikke holdes kunstigt nede over en lang periode.

De betydelige coronalån har sammen med de ørige kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger været med til at holde hånden under virksomhederne under de forskellige coronabølger. Vi har set i tallene for antallet af konkurser, at støt­te­o­rd­nin­ger­ne har virket. Der har i gennemsnit været 167 konkurser blandt aktive virksomheder i årets to første måneder, som dermed fortsætter det lave konkursomfang fra 2021, som tegnede sig for det laveste antal konkurser i hele 6 år. Sidste år blev der i gennemsnit bekendtgjort 181 konkurser om måneden, mens det før coronakrisen var mere end 200 om måneden.

Ser vi på de seneste tal for salget i danske virksomheder indenfor re­stau­ra­tions­bran­chen og engros- og detailhandlen, så er salget i januar i år for re­stau­ra­tions­bran­chen tilbage på niveauet (2% højere) fra før coronakrisen ramte, mens salget for engros- og detailhandlen ligger hhv. 23% og 12% højere end før coronakrisen begyndte. Dermed er brancherne som helhed godt på vej tilbage fra coronakrisens udfordringer.

Der vil være nogle virksomheder, der har været mest trængte under og også inden coronakrisen, og som måske lige har kunne holde den kørende på baggrund af de her coronalån. Der er nu risiko for konkurser i de virksomheder, der ikke kan klare til­ba­ge­be­ta­lin­gen. For det yderste alternativ er dyrt. De kan ansøge om at få et lån hos staten i 24 måneder, men til en meget høj månedlig rente på 0,7 pct., svarende til en årlig rentesats på ca. 8,5 pct., som desuden ikke er fradrags­be­ret­ti­get.

De virksomheder kan måske yderligere blive presset af, at virksomhederne aktuelt står overfor en situation, hvor det bliver dyrere at være virksomhed, og skal beslutte hvorvidt de skal overvælde pris­stig­nin­ger­ne til forbrugerne. Det er jo ikke noget, man kan gøre på en gang. Det kommer gradvist. Så det kan være, at der er nogle virksomheder, der bliver tabt i det.

I engroshandel med tekstiler og hus­hold­nings­ud­styr har 26,6% af virksomhederne i branchegruppen optaget coronalån. Mens det i detailhandel med tekstiler og hus­hold­nings­ud­styr mv. er 24,4% og 22,7% indenfor anden engroshandel. Samtidig er detailhandel med beklædning og fodtøj den branchegruppe, hvor relativt flest virksomheder, 45%, har optaget rentefrie coronalån.

Relaterede artikler