Præcisering af forventninger til årsresultat og forventninger til 2023

Arbejdernes Landsbank koncernen præciserer forventningerne til årsresultatet for 2022.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Arbejdernes Landsbank koncernen præciserer for­vent­nin­ger­ne til årsresultatet for 2022. Koncernen forventer nu et resultat før skat for hele året i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval på 700-900 mio. kr.

Udviklingen i fjerde kvartal har været særligt kendetegnet ved en betydelig indtjening på koncernens fonds­be­hold­ning som følge af stigende renter, men også generelt fortsat højt ak­ti­vi­tets­ni­veau.

Koncernens forventninger til årsresultatet for 2023 ligger i niveauet 1,2-1,4 mia. kr. Stigningen skyldes bl.a. fortsat kundetilgang og et forventet højere afkast på koncernens fonds­be­hold­ning.

Arbejdernes Landsbank koncernen offentliggør årsresultatet for 2022 den 14. februar 2023.

For yderligere information:

  • Bankdirektør og CFO Frank Mortensen – tlf. 38 48 50 37 eller mail frank.mortensen@al-bank.dk

  • Branding- og kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Peter Froulund – tlf. 38 48 47 50 eller mail p.froulund@al-bank.dk

Relaterede artikler