Redegørelse om Finanstilsynets IT-inspektion

Finanstilsynet gennemførte en IT-inspektion i Arbejdernes Landsbank i november-december 2022.

Arbejdernes Landsbank investerer tocifret millionbeløb i ny fond med klima og bæredygtighed som investeringsmål

Finanstilsynet gennemførte en IT-inspektion i Arbejdernes Landsbank i november-december 2022. Formålet var at undersøge, om banken havde betryggende håndtering af IT-sik­ker­heds­sty­ring og IT-risikostyring, IT-beredskab og IT-revision.

Finanstilsynet har vurderet, at Arbejdernes Landsbank har grundlæggende mangler i sin IT-sik­ker­heds­sty­ring og IT-risiko samt i styringen af IT-beredskabet.

Finanstilsynet har derfor givet Arbejdernes Landsbank påbud for at udbedre manglerne, hvilket Arbejdernes Landsbank har tilkendegivet over for Finanstilsynet, at banken vil efterleve fremover.

Fi­nan­stil­sy­nets redegørelse kan ses her.

Relaterede artikler