Godt første halvår for AL Koncernen

Første halvår 2023 byder på et overskud på 1.153 mio. kr. før skat. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende og bedre end forventet.

Arbejdernes Landsbank Koncernen kan efter første halvår 2023 notere et overskud på 1.153 mio. kr. før skat. Samme periode sidste år bød på et overskud på 216,7 mio. kr. før skat.

Resultatet betegnes som meget til­freds­stil­len­de og bedre end forventet. Resultatet skyldes primært positive kurs­re­gu­le­rin­ger på de finansielle markeder, stigende renter samt positive nedskrivninger som følge af en mere positiv udvikling end forventet i 2023. Koncernens samlede udlån er steget med 2,8 pct. siden årets start, og indlån er steget med 2,5 pct.

God udvikling for kunder og banker

”Den sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske udvikling har været bedre end frygtet ved årets start, og det har været godt for både kunder og banker. Efter en turbulent tid peger meget i retning af en blød landing for dansk økonomi. Inflationen er faldet fra ca. 10 pct. til ca. 3 pct., boligpriserne er begyndt at stige lidt igen, der er høj beskæftigelse, og mange kunder har også en fin opsparing på bankkontoen. Bl.a. derfor er de i stand til at klare de stigende renter og højere priser i den daglige husholdning,” siger Frank Mortensen, vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Arbejdernes Landsbank.

Fortsat kundetilgang

I første halvår 2023 har koncernen haft en netto kundetilgang på ca. 4.000 kunder, ligeligt fordelt mellem de to banker. Arbejdernes Landsbank har dermed over 350.000 kunder og koncernen samlet over 500.000 kunder.

Stort udlån til mere miljøvenlige biltyper

I 2023 har banken for alvor haft fart på udlånet til mere miljøvenlige biltyper: Hele 69 pct. af nye billån i Arbejderne Landsbank er således gået til elbiler og plug-in hybridbiler.

Til sammenligning har salget af de samme to biltyper på landsplan udgjort 42 pct. i første halvår 2023 (heraf elbiler 31 pct.).

Koncernens tre selskaber

I Arbejdernes Landsbank isoleret set lander resultatet for 1. halvår 2023 på 900 mio. kr. før skat. Dat­ter­sel­ska­bet Vestjysk Bank, hvor Arbejdernes Landsbank har en 73 pct. ejerandel, opnår et resultat på 573 mio. kr. før skat. Det fuldt ud ejede datterselskab AL Finans bidrager også positivt med et resultat på 36 mio. kr.

Forventninger til årsresultatet

Årets resultat for koncernen forventes at lande i niveauet 1,9 – 2,1 mia. kr. før skat. Koncernen har opjusteret for­vent­nin­ger­ne to gange i løbet af første halvår: I april med 300 mio. kr. og i juni med 400 mio. kr.

Danskernes foretrukne bank 14. år i træk

Arbejdernes Landsbank blev i starten af året kåret til danskernes foretrukne bank for 14. år i træk i Voxmeters store årlige undersøgelse af kun­de­til­freds­he­den i sektoren. Det er bl.a. høj troværdighed og evnen til at lytte til kunderne, som placerer banken i top. I samme måling blev Vestjysk Bank placeret som nr. 11. Begge banker har fortsat stort fokus på at fastholde og forbedre kun­de­til­freds­he­den.

Du finder hal­vårs­regn­ska­bet her

"Tak for et godt første halvår"

Relaterede artikler