Finanstilsynets hvidvaskinspektion

Finanstilsynet gennemførte en hvidvaskinspektion i november 2022. Vi vurderer påbuddene som efterlevet.

Finanstilsynet gennemførte en hvid­va­skin­spek­tion i Arbejdernes Landsbank i november 2022. Inspektionen omfattede bankens kundekendskab og ri­si­koklas­si­fi­ce­ring af kunder og reelle ejere samt bankens transak­tions­over­våg­ning og bankens undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og un­der­ret­nings­pligt.

Finanstilsynet har vurderet, at Arbejdernes Landsbank på enkelte punkter har mangler i den hvid­va­sk­fore­byg­gen­de indsats og har derfor givet banken en enkelt påtale samt to påbud. Arbejdernes Landsbank har over for Finanstilsynet tilkendegivet, at påbuddene allerede vurderes efterlevet.

Fi­nan­stil­sy­nets redegørelse kan ses her - og ligger desuden som en del af en samling her på hjemmesiden.

Relaterede artikler