God slutspurt sikrer fornuftigt årsresultat

2022 har været endnu et godt år for kundetilgang, kundetilfredshed og den 14. kåring som danskernes foretrukne bank.

God slutspurt sikrer fornuftigt årsresultat

Koncernen Arbejdernes Landsbank, der også består af Vestjysk Bank og AL Finans, har i 2022 oplevet endnu et godt år for kundetilgang, kun­de­til­freds­hed og den 14. kåring som danskernes foretrukne bank.

Koncernens samlede årsresultat lander på 903 mio. kr. før skat og betegnes som til­freds­stil­len­de i et vanskeligt år på fi­nans­mar­ke­der­ne. Det sker efter en god slutspurt i 4. kvartal, hvor resultaterne omsider gik den rigtige vej for koncernens fonds­be­hold­ning. Samlet set har koncernen dog haft et urealiseret tab på ca. 200 mio. kr. på fonds­be­hold­nin­gen i 2022, hvor der i 2021 var et plus på 245 mio. kr. på den post.

”Vi kom ind­tje­nings­mæs­sigt skidt fra start i 2022, og det har set svært ud hele året, hvor vi har ligget et godt stykke efter budget og forventninger. Men de stigende renter i 4. kvartal har medført en forbedring af fonds­be­hold­nin­gen på variabelt forrentede obligationer, så vi har hentet en del af det tabte,” forklarer Frank Mortensen, CFO og bankdirektør i Arbejdernes Landsbank.

”Desuden har 2022 igen budt på et højt ak­ti­vi­tets­ni­veau blandt vores kunder, især på omlægning af realkreditlån. Vi kan også glæde os over en udlånsvækst på 5,1 pct. for koncernen samt fortsat kundetilgang, så der nu er i alt 7.000 flere kunder i koncernen end ved årets start. De bidrager også til øget aktivitet og indtjening,” siger Frank Mortensen.

Tilfredse med resultat og kun­de­til­freds­hed

”Vi er tilfredse med det finansielle resultat i et vanskeligt år på fi­nans­mar­ke­der­ne. Samtidig er vi meget tilfredse med, at kun­de­til­freds­he­den fortsat ligger højt, og især at moderselskabet, Arbejdernes Landsbank, har formået at fastholde positionen som ”danskernes foretrukne bank” for 14. år i træk i Voxmeters store kun­de­un­der­sø­gel­se,” siger Frank Mortensen.

Dobbelt op på lån til elbiler og plug-in hybridbiler

På en grøn note glæder vi os over, at hele 40 pct. af billån i AL Finans er gået til el- og plug-in hybridbiler. Til sammenligning ligger andelen på 20 pct. på landsplan af solgte el- og plug-in hybridbiler i Danmark i 2022. Det fremgår af koncernens netop of­fent­lig­gjor­te rapport for samfundsansvar og bæredygtighed.

Forventninger til 2023

Koncernens forventninger til årsresultatet for 2023 ligger i niveauet 1.200-1.400 mio. kr. før skat. Det begrundes med forventninger om fortsat kundetilgang og et højere afkast på koncernens fonds­be­hold­ning efter 10 år med negativt rentemiljø, hvor det har kostet penge at placere både egne og kundernes midler i Nationalbanken. På minussiden forventer koncernen et normaliseret nedskriv­nings­ni­veau og en afmatning i antallet af bolighandler.

Relaterede artikler