Flere personer i RKI

Antallet af registrerede i RKI steg en anelse i 2023. Samtidig fortsætter den samlede gæld, som de registrerede har i RKI, med at falde.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Experian viser, at antallet af personer i RKI-registret* lyder på 173.093 personer ved udgangen af 2023. Det er en stigning på ca. 2.200 personer i forhold til for et år siden. Ser vi på den samlede gæld, som personerne i RKI er registreret med, så er den omvendt faldet til i alt 8,44 mia. kr., hvilket er det laveste i statistikkens historie, som går tilbage til 2011.

Antallet af registrerede i RKI steg en anelse i 2023. Men stigningen i antallet af personer i RKI er yderst afmålt, selvom høj inflation og mærkbart højere renter har ædt sig ind i danskernes budgetter. Det er ikke noget, som sådan for alvor kan ses på danskernes betalingsevne. Samtidig fortsætter den samlede gæld, som de registrerede har i RKI, med at falde. Det indikerer altså, at danskernes privatøkonomi trods de seneste års massive udfordringer er ganske solid.

Den solide betalingsevne skyldes blandt andet, at beskæftigelsen er rekordhøj. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien er ganske lav. Betalingsevnen kan dog blive lidt mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor har slået i gennem. På variabelt forrentede realkreditlån er renten gået fra negativt terræn til omkring 4% i øjeblikket. Også for øvrige variabelt forrentede lån er renten steget det seneste halvandet års tid.

Det er ikke kun antallet af RKI-registreringer, som befinder sig på et lavt niveau. Det gælder også antallet af tvangs­auk­tio­ner og boligejernes restancer på realkreditlån, som også fortæller noget om betalingsevnen blandt danskerne. Antallet af tvangs­auk­tio­ner var i 2023 det tredje år i træk med få tvangs­auk­tio­ner. Godt nok peger tvangs­auk­tio­ner­ne en anelse op i 2023, men vi kommer også fra et meget lavt leje. Det samme er billedet fra restancerne, som er den del af re­al­kre­di­ty­del­sen, som boligejerne ikke kan betale. De ligger tæt på det laveste niveau siden før finanskrisen.

Vi forventer, der kan være en tid i vente med pil op på både RKI-registreringer, restancer og tvangs­auk­tio­ner. De mærkbart højere renter og inflation har bidt på budgetterne, og det øger risikoen for en periode med højere restancer, tvangs­auk­tio­ner og RKI-registreringer. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og danskerne står et mere robust sted i dag. Og indtil videre arter tallene sig fra sin gode side.

* RKI-registret benyttes af en lang række danske virksomheder og inkas­so­sel­ska­ber til at registrere personer og virksomheder, der ikke får betalt deres regninger.

Relaterede artikler