Producentpriserne stiger

Prispresset stiger for de danske virksomheder på månedsbasis. Det er ikke bekymrende, for gennem de seneste måneder er omkostningspresset for virksomhederne i højere grad begyndt at stabilisere sig.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer i september steg med 1,8% i forhold til august. Det er anden måned i træk, at pro­du­cent­pri­ser­ne stiger fra måned til måned, men mere vigtigt er det, at det kommer efter, at pro­du­cent­pri­ser­ne er faldet i 7 ud af de seneste 12 måneder. De største prisfald kom sidste efterår, og siden foråret har pro­du­cent­pri­ser­ne været mere stabile med en lille pil ned.

Prispresset stiger for de danske virksomheder på månedsbasis. Det er ikke bekymrende, for gennem de seneste måneder er om­kost­nings­pres­set for virksomhederne i højere grad begyndt at stabilisere sig. Efter en gedigen flyvetur gennem 2021 og 2022 er priserne for virksomhederne i dag en del lavere end for et år siden. Det er meget glædeligt, ikke alene for landets virksomheder, men også for de danske forbrugere, der kan se frem til, at også deres prispres letter.

I forhold til for et år siden, ligger pro­du­cent­pri­ser­ne nu -4,1% lavere. Tilbage i august sidste år, da pro­du­cent­pri­ser­ne toppede, lå den årlige stigning på svimlende 38%. Det seneste års fald kommer dermed ovenpå en tid med kraftige stigninger, hvor virk­som­he­der­nes omkostninger drønede i vejret sidste år. Det gav samtidig markante prisstigninger for de danske forbrugere.

Pro­du­cent­pri­ser­ne smitter typisk af på for­bru­ger­pri­ser­ne med en forsinkelse. Derfor er det seneste års fald i pro­du­cent­pri­ser­ne en del af forklaringen på, at den inflation, de danske familier møder, når de handler, er faldet fra 10,1% sidste efterår til bare 0,9% i september. I takt med, at pro­du­cent­pri­ser­ne har bevæget sig nedad, så forventer færre og færre virksomheder også at hæve priserne overfor kunderne. Og senest forventer flere virksomheder særligt indenfor detailhandlen at sænke priserne. 22% af virksomhederne i detailhandelen forventer at sænke priserne i de kommende tre måneder. Det står i stærk kontrast til sidste forår, hvor op mod 60% af virksomhederne i detailhandlen forventede at hæve priserne, mod blot 7% i dag.

Pro­du­cent­pri­ser­ne er imidlertid fortsat markant højere end for blot få år siden. Og det til trods for det seneste års fald. I forhold til samme måned i 2021 er pro­du­cent­pri­ser­ne i dag 23% højere, og det har presset virksomhederne. Konkurserne ligger på det højeste i 13 år, og selvom en del skyldes til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån, så har et massivt om­kost­nings­pres også presset på.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler