Prispresset letter hos danskerne

Markant færre prisstigninger er i vente for danskerne. Den højeste inflation i 40 år har gravet dybt i danskernes pengepunge, men tiden med enorme stigninger i priserne ser ud til at ebbe ud.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at 19% af de­tail­han­delsvirk­som­he­der­ne forventer at hæve priserne i de kommende tre måneder. Ser vi alene på detailhandelen med fødevarer, så er der tale om 9% af virksomhederne, som forventer at hæve priserne. I ser­vi­ce­sek­to­ren er der tale om 11% af virksomhederne, mens det i industrien er 10%.

Det er anden måned i træk, at andelen af virksomheder, som forventer at hæve prisen ligger på et markant lavere niveau end vi har været vidne til siden slutningen af 2021. I detailhandelen er vi gået fra at 40% af virksomhederne forventede at hæve priserne i marts til nu 19%. Samme billede gør sig gældende i detailhandelen med fødevarer, hvor andelen er gået fra 66% til nu 9%. 

Markant færre prisstigninger er i vente for danskerne. Den højeste inflation i 40 år har gravet dybt i danskernes pengepunge, men tiden med enorme stigninger i priserne ser ud til at ebbe ud. Set i det brede perspektiv skal man ikke gøre sig forhåbninger om deciderede prisfald, men vi ser det som sandsynligt, at priserne på fødevarer kan pege ned på et tidspunkt.

20% af virksomhederne i detailhandelen forventer at sænke priserne i de kommende tre måneder. I detailhandelen med fødevarer, er andelen nu hele 45%. Der er en markant større andel, end vi har set det seneste års tid, hvor andelen har ligget tæt på 0%. Det understreger argumentet om, at der kan være prisfald på vej på fødevarer.

Om­kost­nings­pres­set for virksomhederne er da også kraftigt mindsket siden toppen tilbage i august, hvor pro­du­cent­pri­sin­dek­set toppede med en årlig stigning på svimlende 38%. I maj i år lyder den årlige stigning nu på et fald på -0,4%. Det er både kærkomment for virksomhederne, men også for forbrugerne, da det sænker behovet for at hæve priserne overfor danskerne. Derudover plejer for­bru­ger­pri­ser­ne også at følge med pro­du­cent­pri­ser­ne med en vis forsinkelse.

Relaterede artikler