Forbrugertilliden er steget uafbrudt i et halvt år

Det er gode nyheder, at de danske forbrugere forsigtigt ser lysere tider forude for deres privatøkonomi. Det bedre humør kommer i forlængelse af, at det værste inflationschok har lagt sig og at der er kommet mere ro over økonomien.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den stiger til -18,2 i april fra -23,1 i marts. I oktober sidste år ramte for­bru­ger­til­li­den det laveste punkt nogensinde på -37. Dagens tal er dog stadig meget lavt i en historisk kontekst trods de seneste måneders stigning. Til sammenligning bundede for­bru­ger­til­li­den på -17 og -12 under finanskrisen og coronakrisen. For­bru­ger­til­li­den er blevet målt siden 1974.

For­bru­ger­til­li­den er steget uafbrudt i et halvt år. Det er gode nyheder, at de danske forbrugere forsigtigt ser lysere tider forude for deres privatøkonomi i takt med, at forårssolen for alvor trænger sig på. Det bedre humør kommer i forlængelse af, at det værste inflationschok har lagt sig og at der er kommet mere ro over økonomien. Inden vi finder det helt store jubelbrøl frem, skal vi dog huske, at for­bru­ger­til­li­den stadig er meget lav, og at danskerne stadig er mere pessimistiske end under både coronakrise og finanskrise.

Det var særligt den tårnhøje inflation, der i efteråret fik for­bru­ger­til­li­den til at gå i kulkælderen. Inflationen er senest faldet til 6,7% i Danmark, hvilket er en betydelig forbedring fra de over 10% i oktober. Inflationen er dog fortsat høj, og det giver udfordringer for de danske forbrugere, når lønningerne har svært ved at følge med. Pro­du­cent­pri­ser­ne stiger til gengæld langtfra med samme hast som sidste år, og det letter om­kost­nings­pres­set for virksomhederne. Det kan blive en lettelse for forbrugerne, da det sænker behovet for at hæve priserne overfor danskerne.

Der er dog ikke lutter fryd og fremgang. Ledigheden er steget lige så længe som for­bru­ger­til­li­den er blevet bedre. Siden oktober har 5.700 flere personer tilmeldt ledighedskøen, og selvom antallet af ledige i Danmark fortsat er lavt, forventer vi, at der vil komme flere ledige i de kommende måneder. Når økonomien er udfordret, bliver ar­bejds­mar­ke­det typisk ramt med forsinkelse, og det vil naturligvis udfordre pri­va­tø­ko­no­mi­en for dem, der måtte miste arbejdet.

Relaterede artikler