Boligposten fylder en tredjedel af forbruget

Transport- og madposten fylder også godt. Det er særligt på de tre poster, at mange danskere gennem de seneste år er blevet hårdt ramt af rentestigninger og den højeste stigning i inflationen i næsten 40 år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

En gennemsnitlig husstand i Danmark havde et forbrug på 359.700 kr. i 2022. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks årlige for­brugs­un­der­sø­gel­se*. Det samlede forbrug steg derfor med ca. 26.300 kr. i forhold til året før.

Det er ikke overraskende boligposten, som fylder mest i den gennemsnitlige husstands forbrug. 34% af det samlede forbrug gik til boligposten, mens mad/drikkevarer og transport kommer ind på de næste pladser og lægger beslag på henholdsvis 14% og 14% af forbruget.

Boligposten ligger i gennemsnit beslag på en tredjedel af danskernes forbrug. Transport- og madposten fylder også godt. Det er særligt på de tre poster, at mange danskere gennem de seneste år er blevet hårdt ramt af ren­testig­nin­ger og den højeste stigning i inflationen i næsten 40 år. Det sætter i den grad også en tyk streg under, hvor bredt inflation og ren­testig­nin­ger har ramt danskerne. Det ser dog ud til, at 2024 kan byde på lidt mildere vinde for pri­va­tø­ko­no­mi­en.

Inflationen toppede for lidt over et siden på over 10%. I dag befinder inflationen sig under 1%, og der er sat en stopper for de voldsomme prisstigninger, som prægede sidste år. Samtidig befinder lønningerne på det private arbejdsmarked sig omkring det højeste i 15 år, og det betyder, at danskerne igen oplever re­al­løns­frem­gang. Ser vi mod renterne, så ser det ud til, at vi står på rentetoppen. Renten på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån har i mere end et år ligget på 5%, men er på det seneste begyndt at bevæge sig mod 4% i takt med, at forventning om rentefald i 2024 fra cen­tral­ban­ker­ne er kommet på menuen.

I 2022 var forbruget ifølge undersøgelsen højest i Region Hovedstaden med 390.400 kr., mens det var lavest i Region Nordjylland med 292.400 kr. i forbrug. Det giver god mening, at forbruget er størst omkring hovedstaden, hvor indkomsterne også er højest.

* For­brugs­un­der­sø­gel­sen fra Danmarks Statistik er baseret på en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se. Der indsamles årligt data fra omkring 1.100 husstande. En stikprøve på 1.100 husstande er for lille til at danne grundlag for detaljerede opgørelser. Derfor sammenregnes data fra to på hinanden følgende år til én stikprøve. De indsamlede data er blevet omregnet til pris- og mængdeniveauet i det aktuelle år. Stikprø­veu­sik­ker­he­den for det samlede forbrug udgør i 2022 +/- 1,1%.

Relaterede artikler