Beskæftigelsen sætter ny rekord

Ledigheden ramte 2,5% i februar, hvilket er et mulehår fra bunden i 2008, som nåede ned i 2,4%.

Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 8.780 i februar, når der tages højde for sæson. Det betyder, at der er 2.929.000 lønmodtagere i beskæftigelse i Danmark, hvilket er ny be­skæf­ti­gel­ses­re­kord. Beskæftigelsen er nu steget uafbrudt de seneste 13 måneder, hvor den samlet er gået frem med imponerende 166.000 personer.

Beskæftigelsen er på en dybt imponerende optur. Ny fremgang er lig ny rekord i den her tid. Beskæftigelsen er nu steget 13 måneder i træk, hvor den ene rekord tager over fra den anden. Det seneste års tid har leveret en helt abnorm stigning i beskæftigelsen, og det har presset ledigheden i Danmark ned på det laveste siden 2008. Og det kan fortsætte en tid endnu, men i et stadig langsommere tempo.

Ledigheden ramte 2,5% i februar, hvilket er et mulehår fra bunden i 2008, som nåede ned i 2,4%. Og vi ser det i høj grad sandsynligt, at ledigheden kommer endnu lavere og beskæftigelsen endnu højere over den kommende tid. Efterspørgslen efter arbejdskraft ligger fortsat til den høje side, hvor antallet af jobopslag fortsat ligger på rekordhøje niveauer. Alene i marts blev der slået mere end 38.000 nye stil­lings­op­slag op.

Den kraftige fremgang er med til at lægge et pres på ar­bejds­mar­ke­det, hvor mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. I øjeblikket melder mere end 40% af virksomhederne i både byggeriet, industrien samt i ser­vi­ce­sek­to­ren, som mangler arbejdskraft. Det er tæt på rekordhøje niveauer for alle erhverv.

En ny trussel for økonomien er dog tilføjet i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, og det vil også påvirke beskæftigelsen, hvor tempoet vil gå ud af økonomien. Der er ingen tvivl om, at risikoen er reel og kan påvirke dansk økonomi negativt gennem pri­vat­for­bru­get, eksporten og in­ve­ste­rin­ger­ne. Blandt andet har vi allerede set for­bru­ger­til­li­den i Danmark drøne ned til det laveste siden 1988, særligt foranlediget af mærkbart stigende priser. Meget er dog fortsat uafklaret, og selvom retningen er negativ, så kan styrken og det endelige resultat langt fra gøres op endnu. Billedet for fremtiden er lige nu sløret.

Relaterede artikler