Salget steg 1,1 mia. kr. hos danske hoteller og restauranter i april

Virksomhedernes samlede salg ekskl. energi faldt dog med 3,5%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at virk­som­he­der­nes salg ekskl. energi faldt med 3,5% i april i forhold til marts, når man tager højde for normale sæsonudsving. Tallene kan dog svinge meget fra måned til måned og er samtidig mere usikre end normalt som følge af coronakrisen. Stigningen i april er særligt trukket af industriens og detailhandlens salg, hvilket dog samtidig skal ses i lyset af en pæn stigning måneden før.

Retter vi blikket på de danske hoteller og restauranter, så steg salget i april med 1,1 mia. kr. i forhold til marts. Det svarer til en stigning på intet mindre end 55%.

Der er ingen tvivl om, at genåbningen vil løfte og sende ket­chu­p­ef­fek­ter ud i særligt restauranterne, men vi skal samtidig huske på, at baggrunden for en kæmpe forestående stigning er enormt negativ med dybe fald i tiden før. I første kvartal var salget 50% lavere sammenlignet med det foregående kvartal. Så trods den mærkbare stigning i april var salget fortsat langt under et mere normalt niveau. Coronakrisen har i særlig grad ramt hotellerne og restauranterne. Vi kan dog forvente at se yderligere markante stigninger i de kommende måneders tal, da april langtfra inkluderer den fulde ketchupeffekt.

Dagens tal viser et spædt billede af, at danskerne er mere end klar til at bruge penge, når muligheden byder sig. Samtidig er danskerne velpolstrede, så fundamentet for at skrue op for forbruget er bundsolidt. Genåbningens ketchupeffekt er godt og grundigt i gang, og vi forventer en mere langvarig effekt spredt ud over flere måneder. Det vil hive dansk økonomi endnu længere ud af coronakrisens kløer.

Dansk økonomi er i gang med den stærkeste kvartalsvise vækst i 15 år, hvis vi ser bort fra sidste års udsving. Særligt pri­vat­for­bru­get bærer på nøglen til at hive økonomien ud på den anden side af krisen, og dagens tal levner ingen tvivl om, at den forventning er intakt.

Relaterede artikler