Økonomisk gevinst venter i forbindelse med genåbningen - tusindvis af arbejdspladser vil genetableres

Genåbningen bliver uden tvivl en økonomisk gevinst for Danmark.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Der går Coronavirus i boligmarkedet

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er sent i går aftes blevet enige om en plan for genåbningen af Danmark. Genåbningen bliver uden tvivl en økonomisk gevinst for Danmark. Både på det korte sigt, hvor økonomien vil blomstre for hvert genåb­nings­e­le­ment, særligt fokuseret omkring for­brugs­mu­lig­he­der­ne. Det vil også betyde en økonomisk gevinst på det lange sigt, da uddannelserne igen vender retur i et større omfang. Det har stor betydning for økonomiens potentiale på det længere sigt.

Vi skal dog huske på, at den kommende økonomiske gevinst kommer ovenpå et forudgående økonomisk tab, som var det største siden finanskrisen. Sidste år dykkede dansk BNP med 3,3%, og dansk økonomi er således fortsat skudt i sænk i forhold til tiden inden krisen. Vinterens nedlukning har betydet ny tomgang i økonomien, som bevæger sig sidelæns, og i januar faldt beskæftigelsen med næsten 22.000 personer. Det betyder, at der er knap 48.000 færre beskæftigede i Danmark sammenlignet med inden krisen. Derfor er genåbningen også bidende nødvendig.

Med genåbningen vil økonomien vokse mærkbart, og ifølge Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et selv, koster de direkte indenlandske tiltag 7-8 mia. kr. om måneden. Danskerne er mere end klar på at bruge penge, som de har været begrænsede i i mange måneder. Godt nok har coronakrisen efterladt den samlede økonomi i en ringere forfatning, men danskernes privatøkonomi ser i en overordnet betragtning stærk og robust ud. Langt de fleste har ikke været direkte ramte på indkomsten, opsparingerne er steget, og så er forbrugerne yderst fortrøst­nings­ful­de om deres egen økonomiske situation. Det skaber det perfekt bagtæppe for en markant kektchupeffekt i forbruget, når genåb­nings­pla­nen kommer til de direkte for­brugs­mu­lig­he­der.

Genåbningen betyder, at arbejdspladser i tusindvis vil blive genetableret. Det vil i særlig grad være i de hårdest ramte brancher. Indenfor hotel og re­stau­ra­tions­bran­chen ligger beskæftigelsen 31.000 lavere sammenlignet med før krisen, og her står der til at blive genvundet en del af det tabte, når danskerne over det kommende halve år vil slå folderne løs. Alle arbejdspladser vil dog ikke blive indhentet, eftersom særligt hotellerne vil være fortsat påvirkede af den manglende turisme.

Den nye aftale om genåbning ændrer imidlertid ikke på vores prognose for dansk økonomi. Det skyldes, at det tidlige forårs genåbning også har været mere eller mindre forventet, selvom der naturligvis er mange nye nuancer. Vi forventer, at BNP vil stige med godt 2% i år efterfulgt af 3,5% til næste år. Den relativt lave vækst i år i lyset af det store slag sidste år, skyldes en fodslæbende økonomi i årets start. Det vil trække gen­nem­snit­s­ti­den - den årlige vækst i BNP - ned.

I forbindelse med genåb­nings­pla­nen er det meget positivt, at der er tale om en trappevis genåbning. Nøgternt har man naturligvis lyst til at få åbnet alt op, som vil give en økonomisk eufori for en stund, men risikoen er at gå for hurtigt frem. Det er en fin balancegang mellem at åbne så meget op, som vi overhovedet kan, og samtidig undgå at skulle lukke ned igen. Derfor er det også positivt at se genåb­nings­pla­nen gå hånd i hånd med tests, vac­ci­na­tio­ner­ne og coronapas. Det vil understøtte de økonomiske ram­me­be­tin­gel­ser i den kommende tid. En ny nedlukning vil få omkostninger både på den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion samt bidrage til usikkerhed omkring fremtiden med risiko for at påvirke in­ve­ste­rings­om­rå­det. I den forbindelse er det samtidig væsentligt at hæfte sig ved, at nogle af de erhverv, som er også hårdest ramte, står længere ned på genåb­nings­li­sten, hvorfor en ny nedlukning blot vil skubbe dem tilbage i køen igen.

Relaterede artikler