Lønningerne steg med 2,4 procent i det private

Danskerne skal desværre ikke kun forvente en lavere lønvækst.

Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at lønningerne samlet set var 2,3 procent højere i 4. kvartal sammenlignet med samme tid året før. I det private steg lønningerne med 2,4 procent. Tallene er dog indsamlet i november, og tager derved ikke højde for økonomiske tilbageslag vi så i december måned. Dertil er tallene mere usikre ned normalt som følge af corona.

2020 var et turbulent år for ar­bejds­mar­ke­det, hvor ledigheden i starten af krisen bragede op, for sidenhen at falde til lavere niveauer. Desværre er ledigheden stadig markant højere end inden krisen, og det forventer vi smitte af på lønvæksten. Vi forventer i år lønstigninger på omkring 2 procent, hvor løn­stig­nin­ger­ne til sammenligning lå omkring 2,5 procent inden coronakrisen.

Danskerne skal desværre ikke kun forvente en lavere lønvækst, men også højere priser. Vi forventer, at inflationen i år vil stige til over 1 procent. Det betyder altså, at re­al­løns­frem­gan­gen vil aftage. Der vil dog stadig være tale om en positiv re­al­løns­frem­gang, hvorfor danskerne burde opleve at få flere penge mellem hænderne.

En lavere re­al­løns­frem­gang er i sig selv skidt for pri­vat­for­bru­get, men vi er dog ikke bekymrende. Der vil trods alt stadig være tale om ind­komst­frem­gang, og dertil vil udbetalingen af de sidste feriepenge også give danskerne rig mulighed for at øge forbruget. Derudover er danskernes formue vokset igennem sidste år, og danskerne kan derfor tillade sig, at øge forbruget uden at sætte pri­va­tø­ko­no­mi­en over styr.

Relaterede artikler