Ledigheden dykker - 5.300 færre ledige i juni

Ledigheden er faldet med godt 19.700 på blot to måneder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 5.313 i juni. Dermed er ledigheden faldet med godt 19.700 på blot to måneder, hvilket er det største fald nogensinde over så kort en periode. Brut­to­le­dig­he­den lyder med dagens tal på 108.600. Ledigheden er i dag knap 6.000 højere sammenlignet med inden krisen. I begyndelsen af krisen steg ledigheden med godt 53.000 på tre måneder.

Le­dig­heds­pro­cen­ten falder samtidig til 3,8%. Det er første gang under coronakrisen, at ledigheden kravler under 4%, og det er en utrolig glædelig nyhed. Inden krisen lød le­dig­heds­pro­cen­ten på 3,6% og toppede i maj sidste år på 5,5%.

Det er en vild tid for dansk økonomi. Et ledighedsfald på op mod 20.000 på bare to måneder er jo helt absurd, og det sætter et tydeligt billede på, hvor hurtigt det går. Coronakrisen har budt på voldsomme ændringer, og heldigvis er det i den rigtige retning nu. Ledigheden er centimeter fra at indhente det tabte fra krisen. 

Det markante ledighedsfald skal vi helt klart glæde os over, men det er ikke en rose uden torne. Farten på ar­bejds­mar­ke­det betyder, at flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. Risikolisten er desuden et tveægget sværd med for en høj fart på den ene side. Sværdets anden side er et nyt tilbageslag forbundet med den iboende risiko, som pandemien indebærer med nye virusvarianter og ringere vac­ci­ne­ef­fek­ti­vi­tet. Det ændrer dog ikke ved, at jeg samlet set er yderst optimistisk på økonomiens vegne, og vores hovedscenarie er stabil fart frem.

I juli påpeger 40% af virksomhederne indenfor bygge og anlæg mangel på arbejdskraft. For en måned siden var det 37%. Dermed stiger det for femte måned i træk, og der er reelt tale om mere end en fordobling siden februar, hvor tallet lød på 19%. Skruer vi tiden tilbage til begyndelsen af coronakrisen, så var det blot 11%. Ser vi på ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, så er det i dag 27% mod 24% i juni. For godt et år siden lød det på 6%. De seneste tal fra industrien er, at 36% melder om mangel på arbejdskraft.

Vi forventer, at ledigheden fortsat vil falde over den kommende tid. Farten er høj, og efterspørgslen efter arbejdskraft er mærkbar. Dog ser vi ikke samme styrke i le­dig­heds­fal­det fremover, da kapaciteten i økonomien vil blive udfordret. Det vil i sig selv være en hæmsko og sætte en naturlig bremse i, hvor hastigt ledigheden kan falde. Men den vil falde yderligere, er vores klare forventning.

Selvom de overordnede ledighedstal viser, at krisen er tæt på at være overstået, så er det en sandhed med modifikationer. Krisen har været delt i sin karakter, så en overstået krise er bestemt ikke virkeligheden alle steder. I visse erhverv hænger beskæftigelsen fortsat under niveauet fra inden krisen. Det er blandt andet indenfor erhverv, som i højere grad er koblet op på turismen som hoteller og restauranter.

Relaterede artikler