Kommentar til Sommer- og erhvervspakke

Nattens aftale understøtter netop vejen ud af krisen

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Erhvervslivet hårdere ramt end først antaget

I nat blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om en Sommer- og erhvervspakke. Pakken bærer på tre overordnede aspekter. Det ene er, at man søger at understøtte turisme- og op­le­vel­se­s­ø­ko­no­mi­en gennem sommeren. For det andet ophører de eksisterende kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger 1. juli og for det tredje indføres nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

Man kan stille spørgsmålstegn ved formålet med endnu en pakke, når nu Danmark med hastige skridt er i gang med at bevæge sig ud af coronakrisen, men samlet set er det et fornuftigt træk. Nattens aftale understøtter netop vejen ud af krisen, da vi i en hel­heds­be­tragt­ning vender tilbage til mere normale tilstande med udfasningen af kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger. Det er fornuftigt og tiltrængt, at dynamikken i økonomien får lov til at vende retur. Der er udvalgte dele af økonomien, som turisme- og op­le­vel­se­s­ø­ko­no­mi­en, der fortsat understøttes, men det er der også behov for, da krisen på ingen måde er et overstået kapitel her.

I forbindelse med at kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger­ne ophører forventer vi at se en stigning i omfanget af konkurser efter en periode. Flere konkurser klinger enormt negativt, men skal og må ikke ses entydigt negativt. Det er bidende nødvendigt, at dynamikken vender tilbage, og kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger­ne ophører i forbindelse med, at økonomien igen bliver selvbærende. Vi forventer flere konkurser, men på ingen måde en større konkursbølge. Et løft i kon­kursom­fan­get vil understøtte økonomiens tilbagevenden og bidrage til højere velstand i samfundsmæssig forstand.

Selvom 2020 bød på coronakrise, så bød året samtidig på det laveste antal af konkurser i fem år. Sidste år bød på godt 2.200 konkurser i aktive virksomheder. Til sammenligning var der i 2019 knap 2.600 konkurser. Og det lave niveau er fortsat ind i 2021, hvor der i årets første fire måneder har været knap 800 konkurser. Det svarer til 196 om måneden mod 216 i 2019, som tegner tiden før krisen. Det be­mær­kel­ses­vær­di­ge lave antal konkurser kan virke dybt paradoksalt i lyset af det hårdeste slag til dansk økonomi siden finanskrisen. Der er imidlertid flere elementer, som har understøttet det lave omfang af konkurser, og her er kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger en af dem. I takt med ophør af de nuværende kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger indføres tilpassede ordninger til udsatte virksomheder, hvilket for en periode fortsat er nødvendigt.

Til turisme- og op­le­vel­se­s­ø­ko­no­mi­en er der med nattens aftale lidt stimuli på vej til en presset branche og godt for det. I en overordnet betragtning er behovet ved at være mættet for dansk økonomi i bred forstand, hvor økonomien i denne tid bliver malet i pænere og pænere farver. Vi forventer, enorm stærk vækst over de kommende kvartaler, og at dansk økonomi er tilbage på fuld højde, hvor den slap, når vi nærmer os årsskiftet. Men fokuserede dele af økonomien har stadig behovet, så i den forstand virker en fokuseret sommerpakke ganske fornuftig.

Selv små restriktioner i forbindelse med rejser kan få udenlandske turister til at holde sig væk. Det har vi set særligt ramme turis­me­er­hver­vet i de store byer, og derfor er det også nødvendigt fortsat at understøtte den del af økonomien.

Det er dog vigtigt i den henseende, at der ses på det i et længere perspektiv. Det skal ikke alene handle om at ride stormen af over sommeren, men fokus bør i høj grad også være rettet på, hvordan den danske turisme og op­le­vel­ses­in­du­stri kommer mindst muligt svækkede, og måske ligefrem styrkede, på den anden side af krisen. Turisme og oplevelser bliver en vigtig bestanddel i økonomien, og der kan i global forstand blive tale om et kapløb om at kæmpe om turisternes gunst, når verden igen åbner mere op i takt med, at vi lægger pandemien bag os. Sommerpakken bør derfor ikke alene understøtte at ride stormen af over sommeren, men med investeringer og fremmende tiltag understøtte væksten i dansk økonomi gennem turisme og oplevelser over de kommende år, som vi forventer bliver et væksttema.

Relaterede artikler