Færre konkurser i marts

Der var 192 konkurser i marts blandt aktive virksomheder i Danmark

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Indlånet voksede i februar – de sidste feriepenge vil sende indlånet yderligere op

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 192 konkurser i marts blandt aktive virksomheder i Danmark, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af konkurser i marts er lavere sammenlignet med måneden før, som bød på 207 konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller med omsætning på mere end 1 million kr.

Kon­kursni­veau­et emmer langtfra af krise. Antallet af konkurser falder for anden måned i træk, og omfanget er generelt helt enormt lavt. Der var godt nok en stigning fra årets begyndelse, men det blev som ventet ikke startskuddet til en ny og større konkursbølge. Vi vil se flere konkurser for en periode i takt med, at dynamikken vender tilbage og hjælpepakkerne fases ud. Med andre ord kommer coronakrisen ikke til at prelle af, men konkurserne går næppe gennem loftet.

Med dagens tal har der i gennemsnit været 210 konkurser i aktive virksomheder i årets første tre måneder. Det er lidt højere end sidste år, men en del af stigningen skyldes, at det totale antal konkurser er ekstraordinært højt og præget af en forskydning i tvangs­op­løs­nin­ger­ne fra august til oktober sidste år. Sidste år bød på det laveste antal af konkurser i 5 år med omkring 185 konkurser i gennemsnit.

Konkurserne er mildnet af politiske tiltag, herunder kom­pen­sa­tions­i­ni­ti­a­ti­ver og lik­vi­di­tet­stil­tag. Samtidig har coronakrisen haft udtryk af en række kortvarige hårde perioder fulgt af hurtigere lys for enden af tunnelen sammenlignet med tidligere kriser. Den aktuelle genåbning og vac­ci­neud­rul­nin­gen har på det seneste løftet er­hverv­stil­li­den, som i dag er tilbage på niveau med før krisen. Genåbningen er dog alene i sin start, og mange virksomheder har endnu foran sig at kunne åbne igen, herunder restauranterne som har været hårdt ramte under krisen.

Omkring 1% -3% af virksomhederne i Danmarks Statistiks eks­pe­ri­men­tel­le statistik svarer, at der ser nogen eller meget stor risiko for at må lade sig afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af coronakrisen. Det er nær det laveste niveau under hele krisen, hvor virksomhederne første gang blev spurgt i april sidste år. Dermed tegnes der fra den front også et ganske beroligende billede.

Relaterede artikler