Eksporten falder for første gang i et halvt år

Det er brandærgerligt, men ikke noget som bør tage modet fra den ellers opadgående eksport.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Decemberhop i industriproduktion afslutter stærkt 2019

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester faldt med 3,1% i april, når der tages højde for sæson. Bag stigningen i april ligger et fald i vareeksporten på 2,9%, mens tje­ne­ste­eks­por­ten faldt med 3,4%.

For første gang i et halvt år falder eksporten. Det er brandærgerligt, men dog ikke noget som bør tage modet fra den ellers opadgående formkurve for eksporten. Med undtagelse af april har eksporten vist imponerende takter den seneste tid og er generelt kommet hurtigt og stærkt tilbage fra coronakrisen. I 8 ud af de seneste 11 måneder har eksporten oplevet fremgang og er i dag 16% højere end coronabunden sidste år. Prognoserne for mange af vores sam­han­delslan­de opjusteres i denne tid, og det giver næring til bedre udsigter for den danske eksport fremadrettet.

Vareeksporten viser en imponerende styrke, hvor den med længder har lagt coronakrisen bag sig. I dag er vareeksporten 4,2% højere end inden krisen. Coronakrisen har været defineret ved en for­brugs­til­bø­je­lig­hed mod flere varer, som er mindre kon­tak­tin­ten­si­ve. Det er understøttende for den danske eksport. Hertil har industrien i Danmark også et stort fokus på medicin, som stå for en stor del af den samlede eksport.

Anderledes står det til i tje­ne­ste­eks­por­ten. Det spænder fint overens med både frygten for smitte og delvise nedlukninger, som i højere grad har været ramte service- og tje­ne­ste­er­hver­ve­ne. I april var tje­ne­ste­eks­por­ten 7,5% lavere i forhold til toppen inden coronakrisen.

Eksporten udgør en markant andel af den danske økonomi, så når eksporten ændres, så kan det også mærkes i økonomien. Samlet beskæftiger den danske eksport omkring i omegnen 850.000 jobs. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med et højt fokus på medicin og vindmøller, men eksporttallene gennem det seneste år viser med al tydelighed, at vi som eksportland langt fra er immune overfor nedgang i den økonomiske aktivitet. Eksporten viser lige nu imponerende takter, og det er i tillæg vores forventning, at eksporten vil få mere fart på i løbet af året som følge af stigende økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de.

Relaterede artikler