Detailsalget viser stærke takter

Detailsalget steg med 0,9% i maj i forhold til april.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan var danskernes forbrug sammensat før krisen

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,9% i maj i forhold til april, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Det betyder, at detailsalget formår at holde et ekstremt højt niveau. Sammenligner vi marts, april og maj med de foregående tre måneder, så er detailsalget steget med 14%. Der er over en 3-måneders periode aldrig registreret så stærk en stigning.

Kas­se­ap­pa­ra­ter­ne fortsætter med at være brandvarme i detailhandlen. Det er dybt imponerende, at det kan blive ved. Først løftede genåbningen handelstallene i marts, og sidenhen ramte feriepengene. Dagens tal giver i tillæg udtryk for, at danskernes forbrugssult på ingen måde er stillet. 

Vi vil over den kommende tid se, at danskerne for­brugs­møn­ster kan skifte karakter fra detailhandlen og over mod det mere op­le­vel­ses­mæs­si­ge forbrug, herunder restauranter. Det sker i forbindelse med at genåbningen er rullet videre ind over de mere kon­tak­tin­ten­si­ve erhverv, som mange danskere har hungret efter. Vi forventer derfor, at de­tail­han­delstal­le­ne kommer til at trække sig lidt, om end fortsat vise fornuftige takter.

De seneste måneders høje detailhandel har særligt været fokuseret på en stigning i at friske garderoben op. Således har købet af tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de været 84% højere i marts, april og maj sammenlignet med de tre foregående måneder. Omvendt er det også især tøjkøbet, som har oplevet de største fald i forbindelse med coronakrisen. Detailsalget tager ikke højde for nethandel på udenlandske hjemmesider.

Omsætningen indenfor andre forbrugsvarer har de seneste tre måneder været 23% højere end tre foregående måneder, mens fødevarer og andre dagligvarer faldet i maj og samlet set været knap 4% lavere gennem de seneste måneder i forhold til månederne forinden.

Der vil i højere grad end tidligere blive brugt penge på oplevelser og restauranter, da smitten er lav og nedlukningen forbi. Og det højere forbrug her vil blive på bekostning af detailhandlen. Højden i detailhandlen kommer derfor ikke til at vare ved. Tidligere har detailhandlen været en fin indikator for pri­vat­for­bru­get, men med coronakrisens meget delte karakter mellem henholdsvis vareforbrug, som har været mildere ramt, og serviceforbrug, som er hårdere ramt, så fortæller detailhandlen kun den halve historie.

Relaterede artikler