Dansk erhvervstillid falder - bredt fald over erhvervene

Restriktionsniveau bider på virksomhederne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske erhvervstillid falder til 94,4 i januar fra 97,2 i december. Men selvom faldet er det største i er­hverv­stil­li­den siden april sidste år, så er faldet i sig selv yderst begrænset, og samtidig justeres decembers tillid be­mær­kel­ses­vær­digt nok markant op til en ligefrem stigning i forhold til november. Til trods for det fuldt ud ventede fald i januar så er det ikke noget, som til­nær­mel­ses­vist kan måle sig med sidste år, hvor er­hverv­stil­li­den dykkede med 41 point på blot en enkelt måned. I foråret ramte er­hverv­stil­li­den sit laveste nogensinde.

De seneste måneder har været kendetegnet af høj smitte og et både øget og forlænget re­strik­tions­ni­veau, som selvfølgelig bider på virksomhederne. Tiden lige nu er svær, og det gør ondt mange steder i økonomien. Men dagens tal sætter samtidig et krystalklart billede på, at situationen i dag er anderledes end sidste forår, så det ødelægger ikke den optimisme, som jeg sidder med for året som helhed. Situationen er en helt anden i dag med et generelt mere mod­stands­dyg­tigt samfund over for øget smitte, og samtidig leverer vaccinerne en hel del lys for fremtiden.

Faldet i januar er drevet af fald i samtlige erhverv. Det største fald ser vi dog suverænt og ikke så overraskende hos detailhandlen, som er lukket med undtagelse af fø­de­va­re­bu­tik­ker og apoteker. Vi ser dog et stærkt comeback for detailhandlen, når der igen åbnes op. Ser­vi­ce­er­hver­ve­ne oplever også et nogenlunde fald i tilliden, som er særligt hårdt ramte af coronakrisen. Sammenligner vi med niveauet inden krisen, så er hænger humøret i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne stadig langt under, mens detailhandlen, industrien og bygge og anlæg er nogenlunde på niveau eller højere sammenlignet med før krisen. Og det ændrer dagens generelle fald ikke på.

Et generelt optimistisk syn for fremtiden går dog ikke komplet ubekymret hen. Som tiden går, stiger risikoen for, at coronakrisen bider sig fast og bliver længerevarende. Den bekymring får yderligere næring fra forsinkelse af vac­ci­neud­rul­nin­gen samt nye og potentielt mere smitsomme mutationer. Vi ser dog alene det som risici, og vi ser optimistisk på fremtiden, når vi kommer på den anden side af vinterens cor­o­na­si­tu­a­tion.

Relaterede artikler