Vokseværk i de danske aktieformuer - ny rekord i juli

Danske husholdningers aktiebeholdninger steg i juli med 16,8 mia. kr.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger steg i juli med 16,8 mia. kr., hvilket bringer den samlede beholdning op på godt 428 mia. kr. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer. I begyndelsen af coronakrisen dykkede aktieformuerne med næsten 10%, primært drevet af massive fald på ak­tie­mar­ke­der­ne, hvor formuerne fra 398 mia. kr. i januar til 360 mia. kr. i marts. Siden er aktieformuerne kommet stærkt igen og samlet steget med mere end 68 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på næsten 20%.

Flere måneders medvind på de finansielle markeder har givet vokseværk i danskernes aktieformuer, og det resulterer slet og ret i en ny rekord på den front. Den alt­over­skyg­gen­de årsag til stigningen kommer på baggrund af ak­tie­kurs­stig­nin­ger og altså ikke af, at danskernes aktivt har købt op i markederne. Man kan sige det sådan, at danskernes som helhed nu høster gevinsten af at have holdt hovedet koldt under den voldsomme uro i begyndelsen af coronakrisen. Nogle kan dog godt have solgt ud, mens andre har købt op, men under ét er hus­hold­nin­ger­ne altså gået gennem krisen uden at sælge ud.

Ud af den samlede stigning i værdien på danskernes ak­tie­be­hold­ning på 68 mia. siden marts tegner kursstigninger på de finansielle markeder sig for godt 70 mia. kr. Med andre ord har selve beholdningen uden værdistigning haft en meget lille pil ned, men i det store og hele været relativt uændret.

Ser vi nøgternt på det danske C25, er indekset steget fire måneder i streg fra og med april til og med juli - og det skal gå ret voldsomt for sig, hvis vi ikke på mandag kan tilføje august som en måned med stigning. Alene i juli, som dagens tal dækker over, steg C25 med 5,6%. I august har aktierne haft ny medvind, hvor C25 foreløbig er steget med godt 3%. Stigningen i august er imidlertid ikke regnet med i dagens tal for hus­hold­nin­ger­nes aktieformuer, og derfor kan en ny rekord i danskernes aktieformuer være i sigte, når de igen gøres op om en måned. Efter det enorme dyk på 28% i C25 i begyndelsen af coronakrisen fra 19. februar til 23. marts, så er indekset siden steget med næsten 50%.

Vokseværket i danskernes aktieformuer og på de finansielle markeder bærer særligt to positive elementer med sig. For det første afspejler det en vis optimisme omkring fremtiden på hos investorerne - havde vi set det modsatte med nye og forstærkede fald i ak­tie­mar­ke­der­ne, ville det være sværere at holde fast i den forsigtige optimisme omkring økonomien. For det andet risikerer dybe spor og fald i aktierne at smitte af på pri­vat­for­bru­get. Det er dog ikke er det, som først sætter sig i et lavere forbrug, eftersom der typisk er lange horisonter på aktieformuer, og samtidig er de langtfra ligeligt fordelt på befolkningen. Det skal derfor af flere grunde ikke overgøres, men man må heller ikke udelukke betydningen, hvor store dyk på ak­tie­mar­ke­der­ne ikke alene resulterer i en skrumpende formue, men også en negative stemning som i sidste ende kan gøre forbrugere mere varsomme.

Relaterede artikler