Stærkeste detailsalg i 12 år - trods mindre fald i september

Det er ekstremt vigtigt at huske på, at detailsalget ikke dækker det fulde privatforbrug.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Manglende inflation luner i budgettet hos familierne

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med 0,9% i september. Selvom detailsalget nu er faldet tre måneder i træk, så har detailhandlen været på et meget højt niveau gennem hele 3. kvartal, som bød på 1,8% højere omsætning sammenlignet med 2. kvartal og næsten 6% højere omsætning i forhold til 1. kvartal. Det er desuden den største omsætning i detailhandlen siden 2008.

Detailsalget har haft et helt vanvittigt comeback. Det mindre fald i detailsalget i september ændrer ikke ved, at vi for 3. kvartal som helhed skal 12 år tilbage for at finde tilsvarende omsætning i de danske de­tail­virk­som­he­der. Om­sæt­nings­ni­veau­et har været tårnhøjt gennem kvartalet, og på trods af den nedadgående tendens, løber der stadig utrolig mange varer gennem kas­se­ap­pa­ra­ter­ne. Med til historien hører dog, at stigningen kommer ovenpå et kæmpe knæk i starten af coronakrisen, hvor store dele af landet blev lukket ned.

Faldet i detailsalget i september ses indenfor alle varegrupper. Mere interessant er det dog at se på det i et større cor­ona­kri­se­per­spek­tiv, hvor flere måneders imponerende detailsalg blandt andet er drevet af, at som­mer­gar­dero­ben er blevet frisket op. Det var dog også salget af tøj og beklædning, som tog de største hug i starten af coronakrisen. Også i fødevarer og andre forbrugsvarer har der været generel fremgang at spore. Det er værd at nævne, at detailsalget ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider.

De­tai­lom­sæt­nin­gen er ikke det samme som pri­vat­for­bru­get, selvom det typisk har været en retningspil. Men den rolle er væsentligt forringet i denne tid, og det vil være at tage munden for fuld at sige, at pri­vat­for­bru­get er tilbage for fuld kraft til trods for højeste detailsalg i 12 år. Blandt andet inkluderer de­tai­lom­sæt­nin­gen ikke servicedelen, som flere steder har været skudt helt i sænk og inkluderer hoteller, restauranter, rejsebureauer og luft­farts­bran­chen. Og netop i denne type af krise er ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne påvirket i en helt anden karakter, hvor en stor del af ser­vi­ce­for­bru­get er pålagt restriktioner. Og altså restriktioner som blot er skærpet så sent som i fredags ovenpå den nye smittebølge.

I øjeblikket lander der mia. hos danskerne i udbetalte feriepenge, som vi forventer vil give yderligere medvind til det i forvejen stærke detailsalg. Vi frygter dog, at feriepengene ikke helt får den rolle, som man kunne have håbet på. Vi forventer, at en mindre del af pengene lander i de brancher, som har oplevet nogle af de største slag under coronakrisen, som restauranter og hoteller. Det skyldes kort og godt, at coronaen stadig fylder en enorm og tiltagende del af vores samfund, som besværliggør netop den type af forbrug.

Relaterede artikler