Rekordtiderne kan være forbi for danskernes bankindlån – i hvert fald for en stund

Ved udgangen af februar stod der 960 mia. kr. på bankkonti.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sidste uges rentefald sparker konverteringsbølgen op på 72 mia. kr.

Nye tal fra Nationalbanken viser, at hus­hold­nin­ger­ne ved udgangen af februar har 960 mia. kr. stående på en konto i banken. Det er 6 mia. kr. mere end ved udgangen af januar og slår således ny indlånsrekord. Det tre-cifrede milliardbeløb svarer til, at hver voksne dansker over 18 år i gennemsnit har 206.000 kr. stående i banken. Tallene fra Nationalbanken dækker kun til og med februar måned, så vi kan endnu ikke se, i hvilket omfang Coronavirussen påvirker danskernes bankindlån, og det bliver vi også først klogere på om nogle måneder.

Vi kommer ikke udenom, at Coronavirussen får en mærkbar effekt på dansk økonomi i en periode, hvilket også har potentiale til at sende danskernes bankindlån på tilbagegang. Det er dog for tidligt at spå om omfanget og meget er også betinget af, hvor lang en periode det økonomiske tilbageslag varer ved. Høj økonomisk aktivitet, stigende boligpriser og øget udlån er nemlig bare nogle af de elementer, som har medvirket til ind­låns­stig­nin­gen, og det er netop det, som der er udsigt til bremser op som følge af Coronavirussen. I hvert fald for en stund.

Herudover er der også begivenheder, som trækker danskernes bankindlån i den modsatte retning. Den 3. april får tusindvis af danskere nemlig overskydende skat indsat på deres konto. Sidste år udgjorde det beløb lidt over 16 mia. kr. ifølge Skat­testy­rel­sen, og det vil helt sikkert kunne spores i tallene, når så store beløb bliver indsat på danskernes bankkonti. Samtidig forventer vi også, at danskernes forbrug er bremset væsentligt op i denne periode med begrænsede for­brugs­mu­lig­he­der i takt med, at mange butikker holder lukket.

Danskernes bankindlån kommer fra en periode, hvor der i lang tid har været en stigende tendens. Siden 2014 har danskernes bankindlån med meget få undtagelser kun kendt én vej – og det er opad. Det giver god mening, at det er gået den vej med danskernes bankindlån. Beskæftigelsen nåede rekordhøjder, og der har samtidig været pæn re­al­løns­frem­gang. Hertil er udlånsvæksten steget, som giver yderligere pengeskabelse, mens vi samtidig har været ekstraordinært glade for at spare op.

Relaterede artikler