Næsten 20.000 har meldt sig ledige i denne uge

Omfanget af nytimeldte ledige ligger i denne uge tæt på niveauet for de foregående.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Næsten 20.000 har meldt sig ledige i denne uge

Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et har netop offentliggjort tal for nytilmeldte ledige, som i går lød på 1.706 personer. Dermed har i alt 19.488 personer meldt sig ledige i denne uge, og der kan stadig komme lidt flere til i løbet af lørdag og søndag, om end antallet generelt er meget lavt i weekenden. Omfanget af nytimeldte ledige ligger i denne uge tæt på niveauet for de foregående, hvor særligt 1. april i denne uge trækker i vejret for antal nytilmeldte ledige ovenpå månedsskiftet og mange afskedigelser.

I ugen her er der dog samtidig 9.946 personer, som har afmeldt sig ledighed. Det resulterer i en samlet stigning i ledighedskøen på lige knap 10.000 personer alene i den uge, som vi er på nippet til at afslutte.

Den kraftige stigning i ledigheden er et meget sigende billede på, hvor stort et slag dansk økonomi bliver ramt med her og nu. Det her kan ikke måle sig med noget andet. For bare en måned siden ville ingen have troet på 5-cifrede stigninger i ledigheden om ugen, og man ville have kigget måbende på personen, som turde komme med den påstand. Ikke desto mindre er det rundt regnet det, som vi har været vidne til i tre ugers tid nu.

Siden 10. marts, hvor Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og lukkede store dele af den offentlige sektor ned, er ledigheden steget med i alt 42.513 personer. Det er således sket på lidt over tre uger. Til sammenligning steg ledigheden under finanskrisen med rundt regnet 10.000 personer om måneden, da det gik værst for sig. Det skal retfærdigvis siges, at det dengang også var en læn­ge­re­struk­ket recession, end det vi ser i forbindelse med Coronakrisen, som vi forventer dybere men mere kortvarig.

Det lynhurtige slag til økonomien stiller samtidig også anderledes krav til de politiske tiltag end under normale recessioner, for at inddæmme de negative økonomiske effekter og skabe rammerne for en hurtig genopretning. Det er derfor positivt, at man fra politisk side har været hurtigt ude, og de løbende og hurtige politiske handlinger giver håb og tro på en hurtigere genopretning. Vi tror dog langt fra på, at vi er færdige med at se politiske tiltag endnu. Tiltagene spænder bredt lige fra fokus på lønmodtagerne, til virksomhederne til det finansielle system, og det har unægtelig været medvirkende til, at ledigheden ikke er steget endnu mere, selvom vi er vidne til et meget højt tal alligevel.

Relaterede artikler