Mere end 2.500 meldte sig ledige i går

Den kraftige stigning ikke alene et dansk fænomen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Stort set uændret beskæftigelse

Dagens ledighedstal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 2.543 meldte sig ledige i går. Dermed fortsætter det relativ høje antal nytilmeldte ledige, om end det ser ud til at være droslet lidt ned på det seneste. I min optik skal man dog være varsom med at glæde sig alt for meget over neddroslingen endnu.

Dag efter dag oplever rigtig mange danskere at miste arbejdet som følge af Cor­o­navirus­sens hærgen. Den kraftige stigning i le­dig­heds­til­mel­din­ger over den seneste tid stiller ekstremt høje krav til omfanget og ikke mindst hastigheden i de politiske tiltag, som er tiltrængt for inddæmme de økonomiske konsekvenser. Positivt er derfor så også, at man fra dansk side har været hurtigt ude med hjælpepakker. I går landede den seneste, hvor særligt kommuner og regioner kommer i spil. Men gårsdagens initiativ blot en mindre brik i et stort spil, som skal lægges for at komme så godt som muligt gennem denne krise, og alle brikker er ikke lagt endnu.

Le­dig­heds­stig­nin­gen sætter billede på nødvendigheden for hurtige politiske tiltag i en tid, hvor dansk økonomi har ramt ind i recession med høj fart. En recession i Danmark er uundgåelig, og nu handler om på den ene side at afbøde for dybden af den, og på den anden side at gøre genopretningen så hurtig som mulig efterfølgende. Selvom der også er nogle, som går ud af ledighedskøen, så er der, uanset hvordan man vender og drejer det, tale om enormt høje ledighedstal over en ekstremt kort periode.

Den kraftige stigning i tilmeldte ledige er på ingen måde alene et dansk fænomen. Retter vi for en kort stund blikket på den anden side af Atlanten, så har omkring 3,3 mio. amerikanere meldt sig ledige i denne uge. Til sammenligning var der i sidste uge tale om omkring 0,3 mio. Le­dig­heds­stig­nin­gen verden over har fået politikere og centralbanker til at lancere massive redningspakker og lempelser for at komme gennem Coronakrisen, hvor økonomien unægtelig bliver ekstremt hårdt ramt.

Relaterede artikler