Ledigheden stod bomstille i 2019 - trods flere i beskæftigelse

Ved udgangen af 2019 var der 104.300 ledige.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Stort set uændret beskæftigelse

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at antallet af bruttoledige faldt yderst marginalt med 80 personer i december. Det betyder, at der ved udgangen af 2019 var 104.300 ledige. Ledigheden har alene vist små udsving gennem 2019 og ligget stabilt omkring 103-105.000, som er det laveste niveau siden 2008. Le­dig­heds­pro­cen­ten lyder uændret på 3,7%, som den har ligget på de seneste 11 måneder og er det laveste i 10 år.

Køen af ledige har været stort set uændret gennem 2019, og le­dig­heds­pro­cen­ten står bomstille. Det er dog langt fra et udtryk for, at det går stille for sig på ar­bejds­mar­ke­det. Tværtimod kommer der flere i arbejde. I 2019 har noget nær 30.000 flere kunne trække i arbejdstøjet, og vi tror på, at endnu flere kommer i arbejde i 2020. Be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen imødekommes dog af en stigning i arbejdsstyrken, hvilket fastholder ledigheden på sit uændrede og 10-årige laveste niveau.

Den uændrede ledighed er dog ikke ens for alle, om end der alene er tale om relativt små ændringer. Det største fald i ledigheden i 2019 finder vi hos de 16-24-årige, hvor ledigheden er faldet med omkring 800 personer, mens den omvendt er steget med 1.200 for de 60 årige eller mere. Geografisk er er ledigheden generelt tikket en anelse ned øst for Storebælt med Vest- og Sydsjællan med største fald, mens ledigheden er steget en anelse vest for Storebælt.

Fortsat be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang i 2020 - og uændret ledighed

Vi forventer, at endnu flere vil trække i arbejdstøjet i 2020, men i et langsommere tempo end i de foregående år, mens vi ser ledigheden fortsætte på det stort set uændrede niveau.

I 2020 ser vi 20.000 flere trække i arbejdstøjet mod forventet 30.000 i 2019 og omkring 50.000 i de foregående år. Efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat bundsolid. Seneste tal fra Jobindsats viser, at der måned efter måned bliver slået mere end 20.000 nye stillinger op i øjeblikket, hvilket er i den høje ende. Sammen med at der i mindre grad generelt meldes om mangel på arbejdskraft i de danske, giver det ingredienser til en fin jobcocktail.

Særligt udenlandske risici har imidlertid potentialet til at stikke en kæp i hjulet på be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen og den lave ledighed. Vi er en lille åben økonomi og slipper heller ikke fri for kløerne af en omfattende handelskrig, recession eller Brexit uden en aftale. De kendte risici er droslet ned, men mere ukendte er dukket op, hvor den seneste tid har været påvirket af coronavirus. Kort sagt ser jeg 2020 som et år med fortsat be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, men med betydelige internationale risici.

Relaterede artikler