Ledigheden står stille for 15. måned i steg

Ledighedsprocenten var på 3,7 procent for 15. måned i steg.

Stort set uændret beskæftigelse

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at brut­to­le­dig­he­den faldt med godt 308 personer i januar. Det betyder at der her i starten af året står knap 103.800 personer i ledighedskøen, som svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 3,7 procent. Ledigheden har altså ikke ændret sig i 15 måneder.

Køen af ledige er de seneste måneder skrumpet en anelse ind, og efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat til stede. Seneste tal for antal nyopslåede stillinger viser, at der i januar blev slået mere end 20.000 stillinger op, hvilket er ganske højt. Flere års massiv be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang betyder at ledigheden i dag befinder sig omkring det laveste i 10 år.

På det seneste er be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen bremset op, men jeg forventer at der over den kommende tid igen vil komme gang i ar­bejds­mar­ke­det, dog i et lavere tempo end vi har set de foregående år. Beskæftigelsen voksede med 29.000 personer sidste år, og i år forventer jeg en stigning på 20.000 personer.

Ledigheden forventer jeg forbliver på nuværende niveau. Det vil ske med udgangspunkt i en fortsat stigning i arbejdsstyrken og beskæftigelsen. Arbejdsstyrken vokser som følge af reformer, der hæver efterløns- og pen­sions­al­de­ren samt tilgang af udenlandsk arbejdskraft.

Særligt udenlandske risici har imidlertid potentialet til at stikke en kæp i hjulet på be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen og den lave ledighed. Vi er en lille åben økonomi og slipper heller ikke fri for kløerne af en omfattende handelskrig, recession eller Brexit uden en handelsaftale. De kendte risici er droslet ned, men mere ukendte er dukket op, hvor den seneste tid har været påvirket af Coronavirus som bestemt har potentialet til at sende opsvinget ud af kurs. Kort sagt ser jeg 2020 som et år med fortsat be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, men med betydelige internationale risici.

Relaterede artikler