Eksporten i nyt stort tilbageslag i oktober

eksporten af varer ekskl. skibe, fly og brændsel dykkede i oktober med 6,3 procent.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer ekskl. skibe, fly og brændsel dykkede i oktober med 6,3%. Faldet er dog i langt overvejende grad drevet af et fald i me­di­ci­na­l­eks­por­ten, som notorisk viser voldsomme udsving. Således står varegruppen Kemikalier og kemiske produkter, hvor medicin indgår, for 6,1%point ud af det samlede fald på 6,3%.

Ser vi bort fra me­di­ci­na­l­eks­por­ten, foruden skibe, fly og brændsel, så gik vareeksporten tilbage med 0,3% i oktober.

Selvom eksportfaldet i oktober er i den milde ende, når vi ser bort fra me­di­ci­na­l­eks­por­ten, så lider eksporten altså et brandærgerligt tilbageslag i oktober. På positivsiden er det dog ikke en bredt funderet tilbagegang, og vi ser faktisk en hel del varegrupper gå fremad. Der er imidlertid ingen tvivl om, at eksporten bliver en af de store hovedpiner for dansk økonomi. Krisen har slået et hul i den danske eksport, hvor der ikke alene er et stort tab fra den første del af krisen, men samtidig kører den fortsat på nedsat blus sammenlignet med før krisen. De aktuelle udsigter er desuden ikke videre forbedret i takt med efterårets smittebølge og nye restriktioner, som påvirker det økonomiske landskab. Særligt Europa domineres af et nyt økonomisk tilbageslag, og den danske eksport til EU hænger fortsat i bremsen og ligger aktuelt mere end 6% under det, som vi så inden krisen ramte.

Sammenlignet med eks­port­ni­veau­et inden krisen, så ligger eksporten til EU ekskl. Storbritannien 6,1% under. Ser vi på eksporten udenfor EU, så var eksporten i oktober knap 16% under, hvor den var før krisen ramte. Med til historien udenfor EU hører dog, at særligt me­di­ci­na­l­eks­por­ten til USA dykkede i oktober, hvorfor man skal være yderst varsom med at lægge for meget i den ene måneds voldsomme tilbagegang.

Importen af varer faldt med 3,4% i oktober, men til trods for faldet er importniveauet ganske højt. Generelt har importen vist stærke takter, hvilket vidner om en stærk indenlandsk efterspørgsel. Det hænger også sammen med, at dansk økonomi er gået relativt set mildere gennem krisen end mange andrelande. Det skal vi isoleret set glæde os over, da det også vil vise sig i afspejlet i et privatforbrug i god form trods krise. På den tekniske negativside giver det dog et slag til nettoeksporten, som samlet set risikerer at blive vækstbremsen for dansk økonomi over den næste lange periode.

Relaterede artikler