Dystre tider forud for detailsalget

Detailsalget steg med 0,3 procent i februar

Dystre tider forud for detailsalget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,3 procent i februar sammenlignet med måneden før, hvor det særligt var varegruppen beklædning med videre, der drev stigningen. Dagens tal er dog allerede dybt forældede, og situationen i dag er en helt anden.

Rigtig mange butikker har været nødsaget til at lukke ned i en periode som følge af regeringens påbud. Det vil unægtelig påvirke detailsalget negativt og give problemer for mange butikker. Det er bestemt ikke en god situation, som dansk økonomi befinder sig i, og alle nøgletallene, både fra ind- og udland, peger på et økonomisk tilbageslag i samme, eller endnu større, stør­rel­ses­or­den som under finanskrisen.

Da Finanskrisen ramte, faldt detailsalget næsten uafbrudt i en flerårig periode. Alt i alt faldt detailsalget med knap 20 procent fra toppen i 2007 til bunden i 2013. Det var voldsomt, og det tror jeg også, at det bliver denne gang. Faldet vil dog komme hurtigere, men vare kortere.

Selvom de fleste dele af detailhandlen står til tilbagegang i en periode, vil enkelte dele kunne opleve fremgang. Særligt den del af detailsalget, der sælger fødevarer, vil kunne opleve lidt mere aktivitet end normalt, da danskerne ganske enkelt spiser mere hjemme i øjeblikket.

Heldigvis er om­stæn­dig­he­der­ne for dansk økonomi nogle helt andre i dag end før finanskrisen. Op til finanskrisen var der opbygget adskillige ubalancer i dansk økonomi, og situationen på daværende tidspunkt kan bedst beskrives som overophedet. Sådan er det ikke i dag. Før coronavirussen kom til Danmark stod økonomien bomstærk og uden synderlige ubalancer. Det gør, at dansk økonomi er væsentlig bedre rustet til at håndtere modgangen. Lægger vi dertil, at regeringer og centralbanker verden over gør alt, hvad de kan, for at afbøde det økonomiske tilbageslag, tror jeg samlet set, at tilbagegangen i dansk økonomi vil være massiv, men relativt kort. Risikoen for en længerevarende recession er dog bestemt til stede.

Relaterede artikler