Detailsalget buldrer videre i november – tager dog en lille puster efter vild oktober

Detailsalget når således i november sit næsthøjeste niveau nogensinde.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Helt friske tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt 3,1 pct. i november. På trods af nedgangen oven på en vild oktober, er vi stadig på et relativt højt niveau for detailsalget, og fortsætter altså den buldrende tendens, som har været gældende siden maj. Detailsalget når således i november sit næsthøjeste niveau nogensinde – kun overgået af oktober i år.

Den helt store årsag til, at det høje niveau for detailsalget fortsætter i november, er naturligvis de udbetalte feriepenge, som gav detailsalget et endnu større boost i oktober. I tillæg byder november på Black Friday (i år nok snarere Black Week pga. Corona), som har gjort måneden til en af de helt store handelsmåneder de senere år, hvor danskerne klarer en stor del af ju­le­ga­ve­ind­kø­be­ne. Black Friday betyder formentlig endnu mere end tallene indikerer, da detailsalget ikke tager højde for handel på udenlandske hjemmesider.

Der er fald indenfor alle varegrupper i november. Det største fald ser vi indenfor Andre forbrugsvarer, som falder med 3,6 pct., mens Beklædning mv. falder med 3%. Også Fødevarer og Andre Dagligvarer falder med 2,7 pct.

Inden vi får armene for højt op over et buldrende detailsalg, er der flere ting, vi skal huske på. December har nemlig budt på en perlerække af øgede restriktioner kulminerende med onsdagens nedlukning af detailhandelen (undtaget apoteker og supermarkeder) fra 25. december, mens storcentre allerede blev lukket i torsdags. Nedlukningen sker på et skidt tidspunkt for storcentrene i de sidste dage op mod jul, hvor der er allermest gang i den sidste julehandel, mens resten altså lukker fra den 25. december. Omvendt betyder det, at store dele af nedlukningen sker, hvor der er i forvejen er en del lukkedage, og at perioden forhåbentlig bliver kort, hvilket mildner slaget til detailhandelen. Skulle nedlukningen blive af mere langvarig karakter, så stiger effekten selvsagt betragteligt i negativ retning. Dernæst så skal vi også huske på, at detailsalget ikke udgør det samlede privatforbrug, hvor hele servicedelen, som fx restauranter, luftfart og hoteller ikke indgår, og som har haft et katastrofalt 2020. Det gør, at detailsalget som indikator er mere usikker end normalt.

Det høje detailsalg har givet dansk økonomi et tiltrængt boost i en svær tid. De mest udsatte brancher, som fx restauranter, hoteller og rejsebranchen, lider dog stadig kraftigt, da de er hårdest ramt af restriktioner og smittefrygt, og de udbetalte feriepenge er i høj grad styret udenom dem og brugt på mere håndgribelige varer i detailhandelen. Når det er sagt, så finder vi dog den fortrøst­nings­ful­de mine frem på pri­vat­for­bru­gets vegne, mens vi ser med større bekymring på eksporten som følge af usikkerheden fra Corona.

Relaterede artikler