Danskernes bankindlån falder i juni

Danskernes indlån faldt med ca. 10 mia. i juni.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
19 måneder i træk: Danskernes bankindlån slår atter rekord

Friske tal fra Nationalbanken viser, at danskernes bankindlån faldt med 10,4 mia. kr. i juni, hvilket svarer til 1 procent mindre indlån end i maj. Det betyder, at danskerne i juni har 989 mia. kr. stående på helt almindelige bankkonti. Danskerne har altså med andre ord brugt nogle af de penge, som i de foregående måneder har hobet sig op på kontoen, og samtidig ser vi, at detailsalget i maj og juni er braget derudaf, og det er formentlig medvirkende til, at indlånet falder i juni. Det var også vores forventning, at ket­chu­p­ef­fek­ten i bl. a. detailsalget og det udskudte forbrug på et tidspunkt ville vise sig i et faldende bankindlån, og det får vi altså bekræftet med dagens tal.

Ser vi fremad i den allernærmeste fremtid, så peger den helt overordnede pil også ned for indlånet, men der er flere modsatrettede effekter i spil. Årsagen til det er, at vi håber og tror på, at danskerne i den kommende tid vil blive ved med gå ud og bruge nogle af de penge, som har hobet sig op på kontoen. Og samtidig også vil begynde at bruge nogle af de penge, som de endnu ikke har fået som følge af aftalen om feriepenge. Derudover forventer vi også en reduceret ud­lånsak­ti­vi­tet med et lavere tempo på boligmarkedet, hvilket vil påvirke indlånet i nedadgående retning. Omvendt vil udbetalingen af feriepengene til efteråret give en ganske markant en­gangs­stig­ning i indlånet.

Det store milliardbeløb danskerne har stående på bankbogen svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit har 212.000 kr. stående. Selvom pengene langt fra er ligeligt fordelt blandt danskerne, så peger mange ting på, at robustheden i mange danske familier er til stede, hvor der er midler til at stå imod med i dårlige tider. Hertil kommer, at vi også ser et boligmarked som gik ind i Coronakrisen med et solidt bagtæppe, hvor buen ikke er spændt så hårdt for, som vi fx så op til den finansielle krise i 00´erne.

Hvor meget man skal have stående som buffer på en konto, er naturligvis individuelt, men vores råd er, at man har 2-3 gange sin månedsløn (efter skat) stående på kontoen til løbende forbrug og uforudsete begivenheder.

Relaterede artikler