Danskernes indkomst steg med 3,4 procent i 2019 – Coronakrisen giver dog økonomisk modvind

Den gennemsnitlige dansker havde en disponibel indkomst før skat på 243.400 kr. i 2019, viser friske tal fra Danmarks Statistik.

Den gennemsnitlige dansker havde en disponibel indkomst før skat på 243.400 kr. i 2019, viser friske tal fra Danmarks Statistik. Den disponible indkomst voksede med 3,4 procent i 2019 sammenlignet med året før (tabel 1). I de foregående år er indkomsterne gennemsnitligt vokset med 2,4 procent, hvorfor ind­komst­stig­nin­gen i 2019 bestemt er i den pæne ende.

Egentlig er jeg ikke overrasket over ind­komst­frem­gan­gen i 2019. 2019 var et godt år for dansk økonomi, og løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med næsten 30.000, og lønningerne steg med 2,4 procent. Derfor er det helt naturligt, at danskerne som helhed i gennemsnit blev rigere. Fremgangen i 2019 kom dertil oven på en lang årrække, hvor danskernes indkomster var steget. Kort og godt havde danskernes privatøkonomi som gennemsnit et godt udgangspunkt, da vi gik ind i 2020, og det er også en væsentlig forklaring på, hvorfor blandt andet boligmarkedet har kunne fortsætte fremgangen under krisen.

Coronakrisen har dog medført et stort slag til dansk økonomi, og i de første måneder af krisen mistede næsten 80.000 deres arbejde. Selvom 50.000 siden har fundet vej tilbage på ar­bejds­mar­ke­det, vil der stadig være mange, som står med en tabt indtjening. Dertil var der også nogen, som gik ned i løn i en periode, og det vil også trække indkomsterne ned. Samlet set er der altså mere modvind til de disponible indkomster i år, end der længe har været.

Over livet vil ens indkomst typisk stige i takt med, at man får mere ar­bejd­ser­fa­ring og uddannelse i rygsækken. Ser man på den disponible indkomst efter alder (tabel 2), er det derfor ikke overraskende de helt unge som har mindst. Den disponible indkomst topper typisk, når man er i fyrrene, og er man i slut fyrrerne vil man gennemsnitligt have en indkomst på 333.300. At den gennemsnitlige indkomst er lavere for 50+ segmentet skyldes ikke, at man falder i løn som man bliver ældre, men at denne gruppe er mindre aktive på ar­bejds­mar­ke­det, og derfor ikke modtager lønindkomst.

Tjener man mere end gennemsnittet, vil man typisk bo i Nordsjælland (se tabel 3). Den gennemsnitlige disponible indkomst er højest i Nordsjælland, hvor en typisk person i gennemsnit har 299.000 kr. om året. Den gennemsnitlige indkomst er lavest på Bornholm, hvor man i gennemsnit har 211.000 kr. om året. I landsdelen Københavns Omegn kan man glæde sig over den største ind­komst­frem­gang i 2019, hvor den disponible indkomst steg med 4,1 procent i 2019.

Relaterede artikler

Tabel 1: Indkomst for personer over 14 år

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede. Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik.

Tabel 2: Disponibel indkomst efter alder

Alder
Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede. Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik.

Tabel 3: Disponibel indkomst efter bopæl

Område
Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede. Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik.