Beskæftigelsen stiger for fjerde måned i træk

Nyt stort hop i september.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med knap 10.000 personer i september. En ekstrem stærk stigning som betyder, at beskæftigelsen nu er steget fire måneder i træk med imponerende 51.092 personer. Det er den kraftigste fremgang i beskæftigelsen på så kort tid, der nogensinde er målt.

Den konstante be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning siden juni sker ovenpå tre måneders uafbrudte dyk i begyndelsen af coronakrisen, hvor beskæftigelsen faldt med knap 80.000. Det betyder, at der fortsat er næsten 29.000 personer færre i beskæftigelse i Danmark sammenlignet med den rekordhøje beskæftigelse, som der blev sat i februar, inden krisen kom buldrende med en ikke tidligere set kraft. Løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen lyder aktuelt på 2.773485 lønmodtagere.

Det er enormt glædeligt at se beskæftigelsen stige med rekordfart, efter tæppet blev hevet væk under økonomien i foråret. Men selvom en be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang på mere end 50.000 personer normalt bør få champag­ne­prop­per­ne til at poppe, så er det altså for tidligt endnu. Der er stadig et godt stykke op af det enorme hul, som der blev slået i begyndelsen af krisen. Der kommer til at gå et godt stykke tid, før vi er helt oppe af hullet.

Vi fastbeholder den forsigtige optimisme for dansk økonomi, men anerkender også, at fremgangen har mistet momentum henover efteråret. Ny smitte og nye betydelige restriktioner betyder, at genopretningen har mistet fart. Le­dig­heds­fal­det er stoppet og stabiliseret sig på et forhøjet plateau. Samme tendens forventer vi gør sig gældende for beskæftigelsen, når de tal kommer. Nemlig måneder med en nogenlunde ændret udvikling i beskæftigelsen.

På plussiden i beskæftigelsen ser vi fortsat, at der bliver slået nye stillinger op i et tempo, som overgår de seneste år. Det har dybest set været billedet siden juni, og det billede er der ikke ændret en tomme på i de mest friske tal fra ar­bejds­mar­ke­det, som dækker til og med sidste uge. På minussiden er det ikke alene den nye smitte med øget niveau af restriktioner, som nager, men også at vi endnu ikke ser virksomhederne være færdige med at trimme og tilpasse sig til ovenpå et historisk dyk. Vi er dog ganske fortrøst­nings­ful­de for, at vi ikke ser ind i en tid med et nyt stort dyk i beskæftigelsen og en ny eksplosion i ledigheden, som det vi oplevede i foråret.

Især Handel og Transport trækker ned i den samlede be­skæf­ti­gel­ses­til­ba­ge­gang sammenlignet med før krisen. Også Industrien, Er­hvervs­ser­vi­ce samt Kultur og fritid hænger bagud. Omvendt ligger den offentlige beskæftigelse højere og trækker i den anden retning.

Relaterede artikler