Beskæftigelsen steg 15.000 i juli - 2. måned i træk med fremgang

Det er den største stigning på en måned i statistikkens levetid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen steg med 15.064 personer i juli. Det er anden måned i træk, hvor beskæftigelsen stiger, som samlet set er gået frem med mere end 25.000 personer siden maj. Det er den største stigning på en måned i statistikkens levetid, hvilket er imponerende i sig selv. Det betyder, at den samlede beskæftigelse lyder på 2.746.763 lønmodtagere i juli.

Trods stigningen i juni og juli er der stadig næsten 56.000 færre personer beskæftiget i Danmark sammenlignet med i februar, hvor beskæftigelsen i Danmark slog rekord med sit højeste nogensinde på mere end 2,8 mio. personer.

Vi sejler i den helt rigtige retning igen, og det er fantastisk at konstatere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang igen. Det varmer, og selvom det er som ventet, så er det utrolig dejligt at kunne sætte hak ved, at en positiv forventning bliver indfriet. Desværre blegner fremgangen en del, når vi hiver den forudgående tilbagegang med ind i billedet. Og det skal vi gøre, da der på ingen måde er grobund nok endnu til at lade det hele gå op i jubeloptimisme. Vi skal i den fornyede fremgang huske at holde benene på jorden og minde os selv om den skrøbelige tid, som dansk økonomi står i netop nu. Der skal ikke andet end øget smit­tespred­ning eller tilbageholdne forbrugere til for at vende fremgangen til ny tilbagegang. Det er risici vi skal og må forholde os til. Inden euforien over be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen tager over, er der desuden flere grunde til at sænke armene fra den begyndende jubelpositur.

Når det ikke er gået fra slemt til værre skyldes det, at dansk økonomi var i god form inden krisen uden større ubalancer, mens de offentlige finanser er sunde og klar til at skyde med kanoner med hurtige og omfattende hjælpepakker. Og netop hjælpepakker landede man så sent som i går en ny hjælpepakke, som beløbsmæssigt godt nok er i den mindre ende, men til gengæld er målrettet. Det vil for nogen bidrage til at holde en konkurs for døren og deraf også visse arbejdspladser, om end det langt fra vil redde alle.

Det er i dagens tal væsentligt at bemærke, at dagens be­skæf­ti­gel­ses­tal er sæ­son­kor­ri­ge­ret, og netop bag sæ­son­kor­rek­tio­nen lurer en ærgerlig detalje. Ser vi nemlig på de ikke-sæ­son­kor­ri­ge­re­de tal, så steg beskæftigelsen ikke nær så meget i juli. Men eftersom det er noget, vi er vant til at se, så giver sæ­son­kor­rek­tio­nen rent ud sagt beskæftigelsen vinger på. Den sæ­son­kor­ri­ge­re­de fremgang er retfærdigvis også den mere underliggende udvikling, og derfor også den, som skal og bør løbe mod ho­ved­over­skrif­ten.

Også fremgang at spore i august og september, men naivt at afblæse ny stigning i ledigheden

Andre og mere friske tal fra ar­bejds­mar­ke­det, som Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et opgør på daglig basis, har vist yderligere fald i ledigheden i løbet af august og september. Men det vil være naivt allerede at udelukke en ny stigning i ledigheden gennem efteråret og den tidligere vinter. Vi håber, men frygter at pilen igen kan pege op.

Vi ser ikke ar­bejds­mar­ke­det som færdigt med at være fuldt ud påvirket, og vi vil se flere afskedigelser som følge af coronakrisen, hvor virksomheder vil trimme til i en ny økonomisk virkelighed. Spørgsmålet er blot, om det vil blive holdt i skak af be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang andre steder. Samtidig er løn­kom­pen­sa­tions­ord­nin­gen udløbet, og der kan stadig nå at komme et opadgående træk på ledigheden fra den front, blandt andet som følge af op­si­gel­ses­vars­ler. Det seneste tiltag med ny trepartsaftale om arbejdsdeling kan desuden afkoble be­skæf­ti­gel­ses­tal­le­ne og le­dig­heds­tal­le­ne. Personer i arbejdsdeling, vil således ikke ryge ud af beskæftigelse og stadig optræde som beskæftiget, men de vil samtidig optræde i le­dig­heds­tal­le­ne, da de delvist modtager dagpenge. Derfor kan vi gå ind i en tid, hvor beskæftigelsen kan bevæge sig frem og samtidig gå hånd i hånd med en stigende ledighed.

Vi fastholder vores forsigtige optimisme for dansk økonomi, hvilket dagens be­skæf­ti­gel­ses­tal bidrager til. Vi tror også på yderligere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang herfra, men tempoet vil ej være i raketfart, og samtidig står det ikke mejslet i sten. Den forsigtige optimisme kommer samtidig ikke uden tungtvejende bekymringer. Foruden en ny smittebølge ser vi de største økonomiske risici i, at pri­vat­for­bru­get ikke for alvor kommer til at rejse sig over en længere periode. Samtidig er som eksportnation i høj grad betingede af udviklingen udenfor landets grænser. Og så vil de økonomiske ringe i vandet herhjemme, hvor mange virksomheder skal forholde sig til en ny situation, også kunne sende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen i dørken igen for en periode. Det er ikke vores hovedscenarie, men et ikke urealistisk risikoscenarie. Det er og bliver en skrøbelig tid, som dansk økonomi går ind i, men vi fastholder vores forsigtige optimisme i en ellers svær økonomisk tid.

Relaterede artikler