Jeg skal giftes

Jeg skal giftes

Et bryllup er en dejlig begivenhed, som du og din kommende partner/ægtefælle ofte lægger mange timers planlægning i – og det er dejligt. Det skal gerne blive en uforglemmelig dag.

Men et ægteskab/et registreret partnerskab har også en række økonomiske konsekvenser, der rækker langt ud i fremtiden:

  • Hvordan har I sikret hinanden? – Arvemæssigt er I bedre stillet, idet I typisk vil være hinandens arvinger, hvis ikke der er særeje. Men hvordan med pensionsopsparingen og de medfølgende forsikringer?
  • Har I råd til at blive boende, hvis den ene mister erhvervsevnen. Og selv om det er en ubehagelig tanke, bør I også forholde jer til, om den ene kan blive boende, hvis den anden dør.
  • Har en af jer eller begge børn med sig fra tidligere forhold, så er det vigtigt at undersøge, hvordan I sikrer hinanden juridisk og økonomisk. Børn fra tidligere forhold er også arvinger i tilfælde af død, og det kan betyde, at boligen skal sælges, for at børnenes arv kan blive betalt. – Et testamente kan hjælpe til med at ændre på fordelingen af arven. Er du kunde i Arbejdernes Landsbank, kan du oprette testamente nemt og få juridisk rådgivning hos TestaViva.
  • Pensioner deles ikke lige ved en skilsmisse. Det er derfor en god idé at blive enige om, hvordan I ønsker at dele pensionen, hvis en skilsmisse en dag bliver aktuel. – En løsning er at oprette en ægtepagt hos en advokat, længe inden en evt. skilsmisse bliver aktuel.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes for at høre mere om de økonomiske muligheder i forbindelse med vores ægteskab.

Emne

Undlad venligst at skrive dit CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer her

Dine oplysninger

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem.

Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger på al-bank.dk/persondata.