Køb på tvangsauktion

Der kan ofte være penge at spare ved at købe huse på tvangsauktion, og mange benytter sig af muligheden for på denne måde at gøre en god handel.

Inden du køber hus på tvangsauktion

Det er ikke usædvanligt at få en ejendom på tvangsauktion til en pris, der ligger 10-20 % under, hvad ejendommen ellers ville kunne sælges til (Kilde: www.bolius.dk).

Dog er det vigtigt i forbindelse med køb af huse på tvangsauktion at være ekstra godt forberedt – både praktisk og økonomisk. Der gælder nemlig andre regler end ved et almindeligt boligkøb. Derfor bør du alliere dig med professionelle rådgivere, før du køber et hus sat til salg på tvang.

Hvad skal du gøre?

Kontakt os for at finde ud af, hvor meget du har at købe for. Så ved du, hvilke tvangs­auk­tio­ner der vil være realistiske for dig at købe. Herefter anbefaler vi, at du sørger for at få bistand af både en professionel byggesagkyndig og en advokat med særlig viden om tvangs­auk­tio­ner.

Den byg­ge­sag­kyn­di­ge kan hjælpe dig med at gennemgå boligen for de fejl og mangler, som ejendommen har. Da boligen købes som beset, og der ingen ejer­skif­te­for­sik­ring er at falde tilbage på, kan alvorlige fejl på ejendommen få meget store konsekvenser for såvel boligens kvalitet og værdi som for din privatøkonomi.

Rådgivning fra advokat

Advokaten kan bistå dig med at kigge ud­buds­ma­te­ri­a­let igennem samt hjælpe dig under selve tvangs­auk­tio­nen.

Advokaten hjælper dig desuden med at udregne det beløb, du skal betale ud over budsummen, det såkaldte 'størstebeløb', som består af udeståender til for­sy­nings­sel­ska­ber, forsikring m.v. samt udgifterne til auk­tions­re­kvi­ren­ten, dvs. salær- og ud­lægs­om­kost­nin­ger. Størstebeløbet kan let løbe op i 50.000 kr. eller meget mere.

Hvad skal du være opmærksom på ved et køb på tvangsauktion?

  • Den største ulempe ved et køb på tvangsauktion er, at der ikke udarbejdes en til­stands­rap­port. Derfor kan der heller ikke tegnes en ejer­skif­te­for­sik­ring, der jo netop dækker skader, som ikke omtales i en til­stands­rap­port og el­in­stal­la­tions­rap­port.
  • Som køber af hus på tvangsauktion står man med det fulde ansvar for eventuelle fejl og mangler – herunder risiko for svamp og insekt, samt jord­bunds­for­hold, dårligt fundament osv. Du køber ganske enkelt boligen som beset.
  • Det kan være svært at få adgang til boligen, og man har ofte ikke lang tid til rådighed. Det kan derfor være svært at nå at danne sig et komplet overblik over boligens tilstand.

Du kan læse mere om tvangs­auk­tio­ner på www.tvangs­auk­tio­ner.dk.

Boliger på tvangsauktion finder du på www.itvang.dk.

Læs også