Gode råd ved andelsboligkøb

Gode råd ved andelsboligkøb

Engang var andelsboligmarkedet et boligmarked for de særligt indviede, hvor man enten skulle stå på venteliste i årevis eller kende nogen, som kendte nogen, for at få fingrene i en billig andelsbolig. Sådan er det ikke længere. I takt med at den offentlige vurdering er steget markant, er priserne på de fleste andelsboliger også røget i vejret. Det betyder, at det er blevet dyrere – men også betydeligt lettere – at erhverve sig en andelsbolig.

 • Gør op med dig selv, om det at bo i en andelsbolig giver værdi for dig. 
 • Overvej, om den forening, som boligen ligger i, har nogle værdier, som harmonerer med dine.
 • Få klarhed over foreningens gæld og gældsvilkår.
 • Få klarhed over foreningens økonomi i øvrigt.
 • Læs vedtægterne og husorden grundigt igennem.
 • Få oplyst, om der er planlagt større vedligeholdelses- og forbedringstiltag.
 • Søg professionel rådgivning - dette giver dig tryghed i dit køb. 

Er andelsboligen stadig en attraktiv boligform? Og hvorfor skal man købe en andelsbolig frem for at leje eller eje sin bolig? I Arbejdernes Landsbank er vi eksperter på området og kan svare på de flest af de spørgsmål, som du måtte stå med, hvis du overvejer at købe eller sælge en andelsbolig.

Tag evt. også fat i vores samarbejdspartner TestaViva, som kan hjælpe dig hurtigt og trygt igennem den juridiske del af et boligkøb. Læs mere om Juridisk Køberrådgivning her.

Nedenfor giver vi dig gode råd om fordele og ulemper ved at købe og bo i en andelsbolig.

Hvilke fordele er der forbundet med at købe en andelsbolig frem for at eje eller leje?

Selvom priserne på mange andelsboliger er steget, kan du generelt set erhverve dig en andelsbolig for færre penge end en tilsvarende ejerbolig.

Det er i de fleste tilfælde stadig lettere at sælge en andelsbolig – f.eks. via ventelisten – når du skal af med den igen.

Ofte er der ikke brug for en ejendomsmægler, når du skal købe eller sælge en andelsbolig, og du har heller ingen omkostninger til skøde-, tinglysnings- og registreringsafgift. Det er dog altid at foretrække at alliere sig med en kompetent rådgiver, som kan være med i processen, når du overvejer at købe en andelsbolig.

Du betaler ikke ejendomsværdiskat for en andelsbolig. Til gengæld har den enkelte andelshaver ikke skattemæssig glæde at foreningens renteudgifter.

I mange andelsboligforeninger vil du finde bløde værdier, hvor solidaritet og det sociale vægtes højt. Det kan betyde, at du har nogle pligter, som du ikke har i en ejerforening, men fordelen er omvendt, at man deler ansvar og løfter i flok, hvilket for mange giver tryghed i hverdagen.

Som andelshaver har du indflydelse på foreningens drift – og dermed på din egen boligsituation – inden for andelsboligforeningens rammer og muligheder.

Bliv BoligKlar på 24 timer

Få et boliglån på 24 timer: Vi ved, hvor vigtigt det er, at være klar på det rette tidspunkt. Derfor rydder vi gerne skrivebordet for at hjælpe dig, når dit boligkøb kræver det.

Du kan ringe og booke et boligmøde med 1 times varsel – inden for 24 timer giver vi dig svar om dine muligheder.

Prissætning

Hvem fastsætter prisen på en andelsbolig?

 • Som hovedregel er det den offentlige ejendomsvurdering, valuarvurderingen eller anskaffelsesprisen, der bestemmer, hvad der er den maksimale, lovlige pris for en andelsbolig.
 • Det er andelsboligforeningens generalforsamling, der endeligt fastsætter prisen på foreningens boliger i forhold til vurderingens maksimalpris og i overensstemmelse med andelsboliglovens (ABL) bestemmelser.
 • Generalforsamlingens fastsatte pris er den maksimale, lovlige andelsværdi for boligen. Men det er markedet – og dermed efterspørgslen – der bestemmer, hvad du kan få for din andelsbolig.

Der tales meget om den offentlige vurdering af en andelsbolig. Hvad betyder det, og er det den reellepris på boligen?

 • Det er den offentlige ejendomsvurdering af andelsforeningen, der ligger til grund for beregningen af den maksimale, lovlige andelsværdi. Den maksimale andelsværdi kan også beregnes på grundlag af en valuarvurdering eller anskaffelsesprisen.
 • Den maksimale andelsværdi er udtryk for den maksimale, lovlige andelsværdi. Det er med andre ord ikke en garantipris, som du kan være sikker på at sælge boligen til.

Hvorfor kan der være stor prisforskel på forholdsvis ens andelsboliger?

 • Prisen på en andelsbolig kan variere alt efter den værdi, som andelsboligforeningens ejendom er blevet vurderet til, enten ud fra den offentlige ejendomsvurdering, valuarvurderingen eller anskaffelsesprisen.
 • Andelsboligforening beslutter suverænt deres egen lovlige andelsværdi – blot den ikke overstiger den maksimale andelsværdi fastsat ud fra en af de lovlige vurderingsmetoder.
 • Ud over vurderingen af ejendommens værdi kan forhold som andelsboligforeningens finansiering, drift, alder, beliggenhed og andre forhold spille ind.

Din økonomi

Når jeg køber en andelslejlighed, skal jeg både betale af på et andelsboliglån og en månedlig boligafgift – hvorfor det?

 • Boligafgiften dækker din andel af andelsboligforeningens samlede drift, herunder løbende driftsudgifter, skatter og afgifter, vedligeholdelse, administration samt finansieringsudgifter.
 • Finansiering af dit køb af andelsboligen er individuel og har således intet med foreningens drift at gøre.

Den månedlige boligafgift kan variere meget fra andelsforening til andelsforening – hvorfor det?

 • Boligafgiften dækker din andel af foreningens samlede drift, herunder løbende driftsudgifter, skatter og afgifter, vedligeholdelse, administration samt finansieringsudgifter. Driftsudgifterne kan variere meget fra andelsboligforening til andelsboligforening, da de forskellige foreninger har forskellig alder, valg af finansiering, vedligeholdelsesbehov osv.

Er en andelsbolig en god investering, og hvordan kan jeg være sikker på, at den ikke falder i værdi?

 • Generelt set er en andelsbolig en god investering, fordi du sparer penge op i din bolig. Du kan dog aldrig sikre dig mod et fald i andelsværdi under givne forhold. Derfor er indsigt i andelsboligforeningens forhold og en kompetent og seriøs rådgivning alfa og omega.

Events for dig, der skal til at købe andelsbolig

Deltag i vores lærerige arrangementer om det at købe eller bo i andelsbolig - helt gratis.

Andelsboligforeningens økonomi og drift

Hvad betyder andelsforeningens økonomi for mig – er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?

 • Det er vigtigt at have fokus på andelsboligforeningens økonomi, f.eks. hvilken form for finansiering foreningen har valgt. Har foreningen valgt et lån med fast eller variabel rente? Det kan have betydning for din fremtidige boligafgift.
 • Vær også opmærksom på ejendommens løbende drift – her under specielt administration og vedligeholdelse. Er der f.eks. vedligeholdelsesplaner for ejendommen i nær fremtid?

Hvorfor kan det være en god idé at bede om referater fra de seneste par års afholdte generalforsamlinger?

 • Ved at gennemgå andelsboligforeningens referater og evt. vedligeholdelsesplaner kritisk, bliver du bekendt med beslutninger omkring ejendommens drift, vedligeholdelse og oprettelse. Der kan være beslutninger, som kan have stor betydning for andelsboligforeningens fremtidige økonomi – og dermed din boligafgift og værdien af din andelsbolig.

Foreningens regler

Hvis jeg køber en andelsbolig, bliver jeg så ikke bare afhængig af, hvad en helt masse andre mennesker i andelsboligforeningen bestemmer?

 • De beslutninger, som vedtages på andelsforeningens generalforsamling, vil du så at sige skulle indordne dig under, men som medlem af andelsboligforeningen har du også indflydelse på foreningens beslutninger og drift jvf. foreningens vedtægter.

I nogle andelsboligforeninger er det tilladt at sammenlægge to lejligheder, i andre foreninger er det ikke tilladt. Hvorfor er der forskel?

 • Overordnet set er det de til enhver tid gældende byggelove og reglementer, der gælder, når det kommer til sammenlægning af lejligheder.
 • Den enkelte andelsboligforening kan derudover i varierende grad godkende sammenlægning af lejligheder, så længe det er i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter samt gældende byggelove og reglementer.

Vil det være muligt at få lavet altaner eller tagterrasse i andelsboligforeningen?

 • Det vil være de til enhver tid gældende byggelove og reglementer, der bestemmer, om andelsboligforeningen eller enkelte medlemmer kan etablere altaner og tagterrasser.
 • Den enkelte andelsboligforening kan derudover i varierende grad godkende opførelse af altaner og tagterrasser, så længe det er i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter samt gældende byggelove og reglementer.

Må jeg have dyr i en andelsbolig – og hvilke?

 • Det er andelsboligforeningens vedtægter eller husorden, der bestemmer, om du må holde kæledyr – og evt. hvilke.

Udlejning og salg

Må jeg leje min andelsbolig ud – og i hvor lang tid?

 • Det er andelsboligforeningens vedtægter, der bestemmer, om du kan og må udleje eller fremleje din andelsbolig.

Bestemmer jeg selv, hvem jeg vil sælge min andelsbolig til, eller er der interne ventelister?

 • Det vil altid være andelsboligforeningens vedtægter, der bestemmer, hvordan du som andelshaver kan og må sælge din andelsbolig.

Klar besked om andelsboligen

Guide, der giver dig klar besked fra Arbejdernes Landsbanks eksperter om fordele og ulemper ved at købe og bo i en andelsbolig.

 • Hvilke fordele er der forbundet med at købe en andelsbolig frem for at eje eller leje?

  Selvom priserne på mange andelsboliger er steget, kan du generelt set erhverve dig en andelsbolig for færre penge end en tilsvarende ejerbolig.

  Det er i de fleste tilfælde stadig lettere at sælge en andelsbolig – f.eks. via ventelisten – når du skal af med den igen.

  Ofte er der ikke brug for en ejendomsmægler, når du skal købe eller sælge en andelsbolig, og du har heller ingen omkostninger til skøde-, tinglysnings- og registreringsafgift. Det er dog altid at foretrække at alliere sig med en kompetent rådgiver, som kan være med i processen, når du overvejer at købe en andelsbolig.

  Du betaler ikke ejendomsværdiskat for en andelsbolig. Til gengæld har den enkelte andelshaver ikke skattemæssig glæde at foreningens renteudgifter.

  I mange andelsboligforeninger vil du finde bløde værdier, hvor solidaritet og det sociale vægtes højt. Det kan betyde, at du har nogle pligter, som du ikke har i en ejerforening, men fordelen er omvendt, at man deler ansvar og løfter i flok, hvilket for mange giver tryghed i hverdagen.

  Som andelshaver har du indflydelse på foreningens drift – og dermed på din egen boligsituation – inden for andelsboligforeningens rammer og muligheder.

 • Prissætning

  Hvem fastsætter prisen på en andelsbolig?

  • Som hovedregel er det den offentlige ejendomsvurdering, valuarvurderingen eller anskaffelsesprisen, der bestemmer, hvad der er den maksimale, lovlige pris for en andelsbolig.
  • Det er andelsboligforeningens generalforsamling, der endeligt fastsætter prisen på foreningens boliger i forhold til vurderingens maksimalpris og i overensstemmelse med andelsboliglovens (ABL) bestemmelser.
  • Generalforsamlingens fastsatte pris er den maksimale, lovlige andelsværdi for boligen. Men det er markedet – og dermed efterspørgslen – der bestemmer, hvad du kan få for din andelsbolig.
  • Der tales meget om den offentlige vurdering af en andelsbolig. Hvad betyder det, og er det den reellepris på boligen?
  • Det er den offentlige ejendomsvurdering af andelsforeningen, der ligger til grund for beregningen af den maksimale, lovlige andelsværdi. Den maksimale andelsværdi kan også beregnes på grundlag af en valuarvurdering eller anskaffelsesprisen.
  • Den maksimale andelsværdi er udtryk for den maksimale, lovlige andelsværdi. Det er med andre ord ikke en garantipris, som du kan være sikker på at sælge boligen til.

  Hvorfor kan der være stor prisforskel på forholdsvis ens andelsboliger?

  • Prisen på en andelsbolig kan variere alt efter den værdi, som andelsboligforeningens ejendom er blevet vurderet til, enten ud fra den offentlige ejendomsvurdering, valuarvurderingen eller anskaffelsesprisen.
  • Andelsboligforening beslutter suverænt deres egen lovlige andelsværdi – blot den ikke overstiger den maksimale andelsværdi fastsat ud fra en af de lovlige vurderingsmetoder.
  • Ud over vurderingen af ejendommens værdi kan forhold som andelsboligforeningens finansiering, drift, alder, beliggenhed og andre forhold spille ind.
 • Din økonomi

  Når jeg køber en andelslejlighed, skal jeg både betale af på et andelsboliglån og en månedlig boligafgift – hvorfor det?

  • Boligafgiften dækker din andel af andelsboligforeningens samlede drift, herunder løbende driftsudgifter, skatter og afgifter, vedligeholdelse, administration samt finansieringsudgifter.
  • Finansiering af dit køb af andelsboligen er individuel og har således intet med foreningens drift at gøre.

  Den månedlige boligafgift kan variere meget fra andelsforening til andelsforening – hvorfor det?

  • Boligafgiften dækker din andel af foreningens samlede drift, herunder løbende driftsudgifter, skatter og afgifter, vedligeholdelse, administration samt finansieringsudgifter. Driftsudgifterne kan variere meget fra andelsboligforening til andelsboligforening, da de forskellige foreninger har forskellig alder, valg af finansiering, vedligeholdelsesbehov osv.

  Er en andelsbolig en god investering, og hvordan kan jeg være sikker på, at den ikke falder i værdi?

  • Generelt set er en andelsbolig en god investering, fordi du sparer penge op i din bolig. Du kan dog aldrig sikre dig mod et fald i andelsværdi under givne forhold. Derfor er indsigt i andelsboligforeningens forhold og en kompetent og seriøs rådgivning alfa og omega.
 • Andelsboligforeningens økonomi og drift

  Hvad betyder andelsforeningens økonomi for mig – er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?

  • Det er vigtigt at have fokus på andelsboligforeningens økonomi, f.eks. hvilken form for finansiering foreningen har valgt. Har foreningen valgt et lån med fast eller variabel rente? Det kan have betydning for din fremtidige boligafgift.
  • Vær også opmærksom på ejendommens løbende drift – her under specielt administration og vedligeholdelse. Er der f.eks. vedligeholdelsesplaner for ejendommen i nær fremtid?

  Hvorfor kan det være en god idé at bede om referater fra de seneste par års afholdte generalforsamlinger?

  • Ved at gennemgå andelsboligforeningens referater og evt. vedligeholdelsesplaner kritisk, bliver du bekendt med beslutninger omkring ejendommens drift, vedligeholdelse og oprettelse. Der kan være beslutninger, som kan have stor betydning for andelsboligforeningens fremtidige økonomi – og dermed din boligafgift og værdien af din andelsbolig.
 • Foreningens regler

  Hvis jeg køber en andelsbolig, bliver jeg så ikke bare afhængig af, hvad en helt masse andre mennesker i andelsboligforeningen bestemmer?

  • De beslutninger, som vedtages på andelsforeningens generalforsamling, vil du så at sige skulle indordne dig under, men som medlem af andelsboligforeningen har du også indflydelse på foreningens beslutninger og drift jvf. foreningens vedtægter.

  I nogle andelsboligforeninger er det tilladt at sammenlæggeto lejligheder, i andre foreninger er det ikke tilladt. Hvorfor er der forskel?

  • Overordnet set er det de til enhver tid gældende byggelove og reglementer, der gælder, når det kommer til sammenlægning af lejligheder.
  • Den enkelte andelsboligforening kan derudover i varierende grad godkende sammenlægning af lejligheder, så længe det er i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter samt gældende byggelove og reglementer.

  Vil det være muligt at få lavet altaner eller tagterrasse i andelsboligforeningen?

  • Det vil være de til enhver tid gældende byggelove og reglementer, der bestemmer, om andelsboligforeningen eller enkelte medlemmer kan etablere altaner og tagterrasser.
  • Den enkelte andelsboligforening kan derudover i varierende grad godkende opførelse af altaner og tagterrasser, så længe det er i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter samt gældende byggelove og reglementer.

  Må jeg havedyr i en andelsbolig – og hvilke?

  • Det er andelsboligforeningens vedtægter eller husorden, der bestemmer, om du må holde kæledyr – og evt. hvilke.
 • Udlejning og salg

  Må jeg leje min andelsbolig ud – og i hvor lang tid?

  • Det er andelsboligforeningens vedtægter, der bestemmer, om du kan og må udleje eller fremleje din andelsbolig.

  Bestemmer jeg selv, hvem jeg vil sælge min andelsbolig til, eller er der interne ventelister?

  • Det vil altid være andelsboligforeningens vedtægter, der bestemmer, hvordan du som andelshaver kan og må sælge din andelsbolig. • Download 'Guide til et sikkert andelsboligkøb'

Kontakt os og hør mere om dine muligheder

Ønsker du at have et boligmøde med os inden for 1 time, kan du ringe til os på 38 48 48 00. Vi er til rådighed alle hverdage kl. 8.00 - 20.00. Vi kan også ringe dig op - udfyld nedenstående formular, og vi vil kontakte dig telefonisk inden for to hverdage.

Emne

Undlad venligst at skrive dit CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer her

Dine oplysninger

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem.

Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger på al-bank.dk/persondata.