Er andelsboliger fulgt med ejerboligmarkedet?

Siden starten af 2020 har der været fart på boligmarkedet med prisstigninger på 10-15 pct. på huse og lejligheder i de store byer. Her ligger der også en del andelsboliger, faktisk ca. 100.000 i København. Men er andelsboligerne blevet mere attraktive at købe nu sammenlignet med ejerlejligheder? Eller er priserne fulgt med ejerlejlighederne op?

Hvordan er an­dels­bo­lig­mar­ke­det?

”Det er lidt svært at sige éntydigt, for der findes ikke så meget statistik på an­dels­bo­lig­om­rå­det. Men vores oplevelse er, at an­dels­bo­lig­mar­ke­det til en vis grad følger resten af boligmarkedet. Overordnet synes vi stadigvæk, at an­dels­bo­lig­mar­ke­det er sundt og robust. Som altid gælder det, at man skal købe efter behov,” fastslår privatøkonom Brian Friis Helmer i Arbejdernes Landsbank.

Nye vurderinger presser priserne op

An­dels­bo­lig­mar­ke­det er ikke en tro kopi af ejer­bo­lig­mar­ke­det, men de følges alligevel meget godt ad:

”Mange an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger er gået over til at bruge va­lu­ar­vur­de­rin­ger – især i de store byer – fordi de offentlige ejen­doms­vur­de­rin­ger er forældede, og med en va­lu­ar­vur­de­ring kan foreningerne sætte salgsprisen op. Derfor er det meget billigere at købe en andel i en forening, som bruger den offentlige ejen­doms­vur­de­ring, som er låst fast på et lavere 2011-niveau. Men de billige an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger bliver færre og dermed sværere at finde,” siger Brian Friis Helmer.

I foråret kom det frem, at der ikke fremadrettet vil komme nye offentlige ejen­doms­vur­de­rin­ger af an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger, som mange ellers havde forventet. Det kan få endnu flere til at gå over til va­lu­ar­vur­de­rin­ger.

 

Mangler overblik

Jagten på en billig andelsbolig kan minde om nålen i høstakken. For overblikket mangler i den grad på an­dels­bo­lig­mar­ke­det.

Danmarks Statistik har forsøgt at kortlægge området flere gange, men har konstateret, at datagrundlaget simpelthen er for mangelfuldt.

Fornuftige foreninger
Selv om der findes nogle foreninger, der ”superoptimerer” og skruer priserne så højt i vejret som muligt, så er langt de fleste an­dels­for­e­nin­ger ikke ude på at skumme fløden:

”Hovedparten af de foreninger, vi kender til, ønsker en stabil udvikling og en stabil andelskrone, som kan modstå fremtidige værdiudsving og skabe rum for den nødvendelige ved­li­ge­hol­del­se. Vores oplevelse er, at an­dels­for­e­nin­ger­nes bestyrelser er gode til at lægge en langsigtet plan og tage stilling til udviklingen på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen år for år.”

Bliv BoligKlar

Hos os får du hurtigt svar på, om du kan realisere din boligdrøm. Du kan ringe og booke et boligmøde med 1 times varsel. Allerede dagen efter mødet får du svar på, om du kan låne til din drømmebolig.

Guide til et sikkert andelsboligkøb

Guiden henvender sig særligt til dig, der skal købe din første bolig. Her får du gode råd til hvert i alle faser af dit andelsboligkøb.

Læs også