Finanstilsynets redegørelse: Påbud i regnskabspraksis

Finanstilsynet vurderer, at banken har fraveget flere bestemmelser i regnskabsbekendtgørelsen i årsrapporten for 2021.

Det handler primært om manglen af konkrete oplysningskrav, som Finanstilsynet vurderer samlet set er væsentlige. 

Fi­nan­stil­sy­nets redegørelse kan ses her og ligger desuden som en del af en samling her på hjemmesiden.

Arbejdernes Landsbank har tilkendegivet over for Finanstilsynet, at banken vil efterleve påbuddene i fremtidige årsrapporter. 

Relaterede artikler