Virksomheder oplever mangel på efterspørgsel

Erhvervstilliden ligger ganske stabilt. Men det er alligevel en noget rodet præsentation af virksomhederne, når man dykker videre ned i tallene.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den i Danmark er så godt som uændret i april. Tilliden stiger minimalt til 100,4 fra 100,1 i marts. Er­hverv­stil­li­den bundede i 2022 på 86,5.

Er­hverv­stil­li­den ligger ganske stabilt. En fornuftig start på 2024 overordnet set, men det er alligevel en noget rodet præsentation af virksomhederne, når man dykker videre ned i tallene.

På den ene side forventer virksomhederne under ét en højere omsætning samt flere ansættelser over den kommende tid. Det er bestemt et positivt element, om end der spiller noget sæson ind i tallene, særligt for byggeriet. Men på den anden side så oplever omtrent hver tredje virksomhed samtidig så meget mangel på efterspørgsel, at det begrænser deres produktion. Så der er noget at hente i både den positive og negative lejr og svært at lave en entydig slutkonklusion på baggrund af dagens tal.

Mangel på efterspørgsel er i dag den mest udtalte pro­duk­tions­be­græns­ning i industrien og i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Her melder henholdsvis 32% og 36% om mangel på efterspørgsel, så rundt regnet hver tredje virksomhed. I byggeriet er det 27% af virksomhederne, som melder om mangel på efterspørgsel. Hertil er mangel på arbejdskraft fortsat et tema i virksomhederne, som næsten 30% beretter om bredt set i byggeriet, ser­vi­ce­er­hver­ve­ne og i industrien.

Relaterede artikler