Nationalbanken holder sig i ro med kronen tæt på paritet

Kronen er tæt på paritet overfor euroen, og dermed hvor man gerne vil have den. Det betyder, at Nationalbanken endnu ikke ser noget behov for at påvirke kronekursen gennem interventioner i valutamarkederne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at Nationalbanken ikke intervenerede i va­luta­mar­ke­der­ne i november. Det er 10. måned i træk uden interventioner.

Kronen er tæt på paritet overfor euroen, og dermed hvor man gerne vil have den. Den har de seneste måneder ligget og svinget omkring pariteten. Det betyder, at Nationalbanken endnu ikke ser noget behov for at påvirke kronekursen gennem interventioner i va­luta­mar­ke­der­ne.

Kronen ligger aktuelt i en kurs på 745,54 kr. for 100 euro. Det er mærkbart tættere på paritetskursen i fast­kur­spo­li­tik­ken på 746,038 end for bare et halvt år tid siden. Og i slutningen af 2022 var kronen styrket overfor euroen og lå tæt på 743,60.

Sidste år fik den stærke krone Nationalbanken til at intervenere for 68 mia. kr. samt undlade at forhøje renten lige så meget herhjemme, som man gjorde i ECB. Derfor har vi ikke hævet renten lige så meget i Danmark, som man har gjort i eurozonen. In­ter­ven­tio­ner­ne bestod i at sælge danske kroner og købe udenlandsk valuta for at svække kronen. Og det bidrog til en kronesvækkelse, så kronen ligger i dag til den svagere sig overfor euroen.

Ligesom ECB forhøjer den danske Nationalbank ikke længere renten. Det så vi i forbindelse med det seneste rentemøde hos ECB i slutningen af oktober. Næste rentemøde er 14. december, og her forventer vi, at man igen vil undlade at trykke på renteknappen. Før den seneste ro på renteknappen har ECB såvel som Nationalbanken hævet renten 10 gange siden sommeren sidste år. Ind­skuds­be­vis­ren­ten i Nationalbanken lyder i dag på 3,60% mod -0,60% sidste sommer før ren­te­for­hø­jel­ser­ne.

Den mærkbare rentestigning har især boligejere med variabelt forrentede lån fået at mærke. For et år siden havde mange en rente i negativt territorium, men er siden steget til omkring 4%. At Nationalbanken gennem det seneste år ikke har fulgt ECB en-til-en har dog givet en lille renterabat, men det ændrer ikke ved, at renten alligevel er steget mærkbart for boligejerne.

Relaterede artikler