Lidt bedre erhvervstillid

Men humøret er bestemt ikke prangende.

Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den stiger til 89,3 i marts fra 88,8 i februar. I en historisk sammenligning ligger er­hverv­stil­li­den til den meget lave side. I nyere tid er den stort set kun målt lavere under finanskrisen og coronakrisen. Er­hverv­stil­li­den slog toprekord så sent som i oktober 2021, men er siden faldet kraftigt.

Der er en lille fremgang at spore i er­hverv­stil­li­den i marts indenfor næsten alle brancher. Mest i detailhandlen og herefter i industrien og ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Tilliden i byggeriet er uændret. For alle erhverv er tilliden lav i en historisk kontekst.

Er­hverv­stil­li­den stiger for tredje måned, men humøret er bestemt ikke prangende. Selvom en del af om­kost­nings­pres­set er stilnet af, så er usikkerheden høj med udsigt til dalende efterspørgsel. Virk­som­he­der­nes forventninger til omsætning og antal beskæftigede ligger til den klart lade side. For­vent­nin­ger­ne begynder i flere erhverv at kunne måle sig med tidligere kriser. Er­hverv­stil­li­den varsler på mange måder en udfordrende tid forude.

Pro­du­cent­pri­ser­ne er faldet i de seneste fem ud af seks måneder. Pro­du­cent­pri­ser­ne ligger i dag omkring 8% højere end for et år siden. Stigningen toppede i august sidste år, hvor pro­du­cent­pri­ser­ne var steget med svimlende 37%. Men en del af om­kost­nings­pres­set er siden stilnet af.

Den danske økonomi står overfor en svær tid, og dalende efterspørgsel hos virksomhederne kan komme fra flere kanter. Det indenlandske privatforbrug er allerede dalet, efter forbrugerne har mistet købekraft som følge af den højeste inflation i 40 år. Samtidig står en ellers flot eksport i Danmark overfor en tumultarisk tid og øget global økonomisk usikkerhed, som kan udfordre virk­som­he­der­nes udenlandske efterspørgsel.

Relaterede artikler